Pomocí této funkce program navrhne minimální množství na skladových kartách a tyto hodnoty následně může zapsat přímo do příslušných údajů ve skladových kartách.

V prvním kroku je třeba zadat vstupní údaje pro výpočet.

V dalším kroku je potřeba upřesnit jak mají být hodnoty zaokrouhleny a kam má program výsledné hodnoty zapsat:

  • minimální množstí,
  • ideální množství,
  • maximální množství.

V posledním kroku program ukáže navržené hodnoty, aby je mohl uživatel zkontrolovat.

V této fázi je možno navržené hodnoty tisknout nebo exportovat do zámých formátů. Následně je potřeba pro dokončení akce stisknout dokončit a program tyto hodnoty zapíše do skladových karet. 

Chceme-li si tyto nové hodnoty prohlížet pak Sklad -> Přehledy -> Zůstatky na skladě (případně přímo na skladových kartách).

  • No labels