Program nabízí možnost přeřazení partnerů z jedné rabatové skupiny do druhé, v případě, že dosáhly stanoveného kritéria. Uživatel zadá podmínky a následně určí, co má program s partnery, kteří splnili podmínky, udělat..

  • No labels