Při spuštění tohoto modulu se nám otevře nabídka na výběr skladů. Uživatel si může zvolit sklad, ve kterém chce propočet provézt, případně vybere všechny sklady. 

Tento nástroj umožňuje přecenit prodejní cenu v cizí měně na skladové kartě. Jde o případy, kdy je v rámci změny kurzu potřeba hromadně přecenit zboží v rámci převodního kurzu nebo v případě hromadné změny prodejní ceny na jiný druh cizí měny (např. z DEM na EUR). V nabídce je nutné zvolit převodní kurz, podle kterého program automaticky provede přecenění na skladových kartách, které mají definovánu prodejní cenu v cizí měně.

  • No labels