Program sestaví přehled o rozdílu mezi dodacím listem a automaticky vytvořenou fakturouTyto rozdíly mohou vzniknout dodatečnou změnou výdejky/dodacího listu, ke které již byla vytvořena faktura. Po spuštění této kontroly se zvolí období a částka rozdílu, která se nebude zobrazovat v přehledu.Pro automatizované kopírování cen z faktury do DL slouží funkce v nabídce "Sklad - Kontroly účtování – Kopírování cen z faktur do výdejek"

  • No labels