Při účetním vedením skladu způsobem A je velmi důležité sledovat strukturu zůstatku účtu "111…pořízení materiálu“ či strukturu zůstatku účtu "131…pořízení zboží“. Pro přehledné sledování tohoto účtu je důležité párování dokladu pořízení (přijaté faktury) na příjemky. Pokud se řádně provádí párování, pak lze snadno sledovat otevřené položky těchto účtů.

Slouží také ke kontrole, zda bylo vyfakturováno to, co bylo do skladu také dodáno. Aby tyto účty umožňovaly sledování rozdílů v tomto modulu, musí mít v účtové osnově nastaveno označení „Účet pořízení zásob“.

V tisku se pak možno si nechat vytisknout různé varianty sestav, které následně usnadní kontrolu a opravy.
Párování otevřených položek je podrobně popsáno zde.
Dále lze v tisku nastavit, že program bude ignorovat rozdíl menší než požadovanou částku.

Párování příjemek na přijaté faktury


Způsob párování příjemek na faktury či naopak lze provádět dvěma způsoby:

Pořizováním přijaté faktury na základě příjemky

Pokud uživatel využije možnosti pořízení faktury na základě příjemky, dochází k automatizovanému párování faktury na příjemky.


Párováním příjemky pomocí klávesy F9

Párování se provádí po uložení příjemky, a to stiskem klávesy F9 či kliknutím na ikonu otazníku v pravém horním rohu obrazovky (příjemky), čímž se zobrazí možnosti pro výběr z přijatých faktur. Nalezením příslušné faktury a kliknutím (Enter nebo myší) na řádek dané faktury se provede automatické spárování příjemky a faktury. K tisku se pak nabízí sestavy zobrazující také doklady společně s vazbou mezi doklady účtu pořízení, tj. příjemkou a přijatou fakturou.


  • No labels