Tato nabídka slouží pro potvrzení cen při zpětných změnách, provedených na příjemkách či výdejkách a pro propočet nákupních cen, pokud byly zásoby v příjemce oceněny cenou smluvní, tj. na základě objednávky, příp. nulovou. 

Po zapsaní ceny dle dodavatelské faktury je důležité provést kontrolní propočet; program zpětně přepočítá ceny na položkách pro správné ocenění skladové položky na skladě, pokud již byly z neoceněné dodávky vyskladněny. Tento propočet stačí provést podle toho, kdy dochází k účtování skladových pohybů. Při provádění propočtu se nabídne volba zadání období, pro které se propočet provede. Po provedení propočtu program hlásí, kolik položek bylo prověřeno.

Tento propočet se provádí pouze v otevřených obdobích. Program nepřepočítává uzamčené období, čímž nedochází k rozdílům mezi skladem a účetnictvím. Pokud je potřeba provést kontrolní propočet v uzamčených období, stačí tato období odemknout.

Upozornění

Pokud se zpětně provádí aktualizace skladových karet (např. při založení nového skladu) je třeba karty z předchozího skladu aktualizovat na novém. Aktualizací se karty i s množstvím převedou na původním skladě.

Provedením „ Kontrolního přepočtu“ bude množství na kartách nového skladu vynulováno.

  • No labels