Dříve uvedené způsoby pořizování výdejky se uplatňují především ve velkoobchodním prodeji, když jsou k jednotlivým klientům často vázány různé slevy, ale pro maloobchodní prodej je tento způsob trochu „těžkopádný“. Pro maloobchodní prodej je třeba pořízení dokladů co nejvíce optimalizovat na počet klikání a úhozů, proto Premier system nabízí dvě varianty pro rychlý maloobchodní prodej.

 • Maloobchodní prodej v běžném režimu – kdy ve speciálním nastavení se standardní pořizování optimalizuje na nejsnadnější a rychlejší způsob. Tento způsob nabízí při zadávání položek více informací, lze do něj vkládat úvodní text, další textová pole nabízí, lze v něm měnit RS, přidávat zakázku či středisko , balení, palety ad. údaje, ovšem za pomocí min. úhozů kláves a se speciálním zobrazením průběžného součtu.
 • Maloobchodní prodej v pokladním režimu – předdefinovaný režim pro nejrychlejší způsob prodeje, který celé ovládání upravuje na minimální počet klávesových úhozů, ovšem bez komfortu výše uvedeného způsobu.


Na této stránce najdete:1 Maloobchodní prodej v běžném režimu

Jak už z dříve uvedeného postupu pro pořizování výdejky, resp. DL vyplývá, vyžaduje pořízení výdejky relativně mnoho kliknutí či pohybů kláves, které je způsobené především mnoha údajů a informací, které se využívají při skladovém hospodářství u zakázkových firem či při velkoobchodním prodeji. Pro maloobchodní prodej mohou zdržovat. U těchto systémů je nezbytné, aby pokladní měla co nejméně úkonů na klávesnici pro rychlé a efektivní pořizování prodeje. Pro prodejní systém program obsahuje některá nastavení a funkce, které tyto úkony myší či klávesnicí značně usnadňují a nabízí uživateli jen minimální počet kroků k vytvoření výdejky, resp. faktury či paragonu.


Přehled nastavení:

 • Ve "Správci - Předvolby Globální - Sklad - Pokladní elektronické systémy" "Používat čtečku čárových kódů" (nastavit i v případě, že se nepoužívá čtečka, jde jen o aktivaci rychlejších úkonů, v budoucnu tato funkce bude v druhu pohybu). To samé je nutno nastavit v předvolbách uživatelských.
 • V druhu pohybu pro výdej je nutné předvolit funkci "bez i s DPH“.
 • V druhu pohybu je nutné mít nastavenou volbu "V prodejní ceně“. V tomto případě je to druh výdeje určený pro prodej, tzn. že se k němu bude nabízet vytvoření faktury (při ukládání); tato výdejka bude vstupovat do přehledu nevyfakturovaných dodávek, pokud nebude faktura k výdejce ihned vytvořena.
 • V nastavení druhu pohybu lze předvolit jako výchozí "Pokladní režim" (viz níže)..Pořízení výdejky u maloobchodního prodeje

Při výše uvedeném nastavení pak pro pořízení výdejky se místo klávesy "F3" použije klávesa "F2"!, přičemž program automaticky skočí na pořízení položky výdejky. Po doplnění skladové položky a uložení opět klávesou "F2" program automaticky nabídne okno pro pořízení nové položky, tzn. je zde vynecháno pořízení nové položky "F3". Navíc dle výše uvedeného nastavení se uživateli nabídne obrazovka (viz. obrázek níže), která mu umožňuje sledovat již pořízené položky ve větším formátu. Navíc má průběžně informaci o celkovém součtu prodaného zboží, bez i včetně DPH.

Při tomto způsobu je lepší doplnit odběratele do výdejky těsně před uložením výdejky, tedy až na konec.

Poznámka

Je samozřejmostí, že vyhledávání skladových karet do výdejky lze provádět pomocí čtečky čárových kódů, kterou lze snadno připojit a při výše uvedeném nastavení provádět prodej prostřednictvím čtečky čárových kódů.

Usnadňující funkce a kroky při ukládání výdejky

"F2" – pořízení výdejky při maloobchodním nastavení ve "Správci - Předvolby - Uživatelské - Sklad - Pokladní elektronické systémy" - lze nastavit volbu – po klávese F2 nabídnout výběr partnera – program neskočí ihned do položek výdejky, nýbrž nabídne nejdříve výběr partnera. Je důležité u těch firem, kde jsou slevy vázané na obchodního partnera, tudíž je nezbytné ho v prvním kroku zvolit.                            

Funkce pro tisk dokladu - Ve výše uvedeném přehledu nastavení (viz. povolení čtečky čárových kódů) se také nachází funkce pro usnadňující kroky při ukládání dokladu, např. uživatel chce, aby program při ukládání nabídl pole pro zobrazení rozdílové částky mezi obdrženou částkou a prodejní cenou, tzn. částku, kterou musí uživatel klientovi vrátit. Nebo uživatel chce, aby program při ukládání dokladu automaticky tisknul.

Všechny podobné funkce se nacházejí v tomto nastavení a uživatel si sám může zvolit jejich vzájemnou kombinaci.

Funkce pro rychlé uložení výdejky – aby uživatel nemusel z pořízení položky ukončovat práci pomocí klávesy Esc, má možnost provést rychlé uložení a to zadáním do pole pro vyhledání skladové karty znak „/“ (lomítko) + Enter a automaticky skočí až do uložení pokladního dokladu.

Tisk dokladu – Paragonové tiskárny

Program podporuje tisk dokladů na paragonové tiskárny. K tomuto účelu lze použít formuláře pro paragonovou tiskárnu, který je možné stáhnout z "Galerie sestav“.


2 Maloobchodní prodej v pokladním režimu

Tato varianta je vhodná především pro maloobchodní prodej, kde je vysoká frekvence zákazníků (fronta). Tato varianta umožňuje nejrychlejší způsob pořízení DL, resp. daňového dokladu k platbě. Pokladní režim lze nastavit jako výchozí v nastavení druhu pohybu.

Specifika pořizování:

  • F2 – nová výdejka/DL - kurzor automaticky skočí do pole pro zadávání položky, pokud není nastaveno jinak,
  • zadání požadovaného množství + znaku * a Enter, (např - 5*)
  • poté zadání inventárního čísla, nebo čtečka čárových kódu na vyhledání skl. karty a takto pokračovat u každé další položky,
  • F2 – uložit výdejku,
  • volba / + enter - doklad uloží a vytvoří rovnou i automaticky pokladní doklad do zvolené pokladny.
  • předvolby tisku jsou pak stejné jako u maloobchodního prodeje v běžném režimu.

Tip

Pokud chcete mít v pokladním režimu možnost editovat prodejní ceny, bez nutnosti zobrazovaní dialogu pro změny položky ve výdejce, (tedy rovnou v řádku) nastavte si ve "Správci - Předvolbách Globálních - Sklad - Jiné předvolby - Výdejky - zrychlený pokladní režim - po zadání karty, kde je povolena změna ceny, umístit kurzor na množství a cenu". Na skladové kartě, u které chcete mít možnost takto měnit v pokladním režimu ceny, musí být zaškrtnuta volba "Povolit měnit ceny u pokladního režimu".

 • No labels