Upozornění na prodej pod nákupní cenou

Aby nedošlo k případu, že uživatel nedopatřením prodává zboží pod nákupní cenou, je možné nastavit ve "Správci - Předvolby - Uživatelské - Sklad - Upozornění na prodej pod nákupní cenou“. Pokud program zjistí prodejní cenu menší než nákupní, ihned na to před uložením položky upozorní.

Rekapitulace výdejky – zobrazení rabatu na výdejce

Tato funkce (horní menu – "F11"), umožňuje uživateli ihned po vytvoření výdejky náhled na celkové zhodnocení výdeje s možností zobrazení rabatu u jednotlivých položek, tzn. rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou.

Návrhář prodejní ceny ve výdejce

Cenu lze také upravit prostřednictvím tzv. Navrhovatele prodejních cen, pomocí kterého lze hromadně přecenit všechny položky na výdejce/DL. Prodejní cenu lze upravit zadáním rabatu pro všechny položky a zároveň způsobu výpočtu základu, ke kterému se má rabat vypočítat. Rabat je pak možné zadat v procentech nebo absolutní částce. Navrhovatel prodejních cen se nachází v horním menu "Položky". Toto menu je přístupné pouze v editačním okně při pořizování položek výdejky. Tento modul se využívá výjimečně.

Otevřené objednávky

Po uložení výdejky má uživatel možnost si přes horní menu "Výdejky - Otevřené objednávky“ nechat ještě nezrealizované objednávky. Podle filtru mu program poskytne informaci o otevřených objednávkách s požadovaným termínem splnění.

  • No labels