Program PREMIER nabízí při ukládání možnost automaticky vytvořit další doklady spojené s s prodejem zboží.

Upozornění

Nabídka vytvoření těchto dokladů se nabídne pouze za předpokladu, že v nastavení druhu pohybu příslušné výdejky je vyznačeno "Uváděné ceny – Prodejní cena“ a že se jedná o "Nevyfakturované dodávky, tvorba dokladů k DL".
Pokud jde o výdeje na zakázku, které mají nastaveno "Skladová cena“, logicky se nenabízí při ukládání výdejky níže uvedené doklady.

 Ve fázi uložení "F2" výdejky se nabízí pět možností:

Daňový pokladní doklad - paragon - s výdejkou se vytvoří daňový pokladní doklad, který je automaticky pořízen do "Pokladny" (Účetnictví) do dokladové řady pokladny, která je mu přidělena v dokladové řadě skladových výdejek, nebo se nabídne seznam pokladen a uživatel aktuálně vybere pokladnu, do které se doklad automaticky vytvoří. V tomto případě je nutné mít v "Globálních - Předvolbách - Sklad - Automatické vystavování“ nastavenu volbu "Možnost výběru pokladny..“ Pokud po uložení dojde ke změně výdejky, program se zeptá na automatické promítnutí této změny do již vytvořeného daňového pokladního dokladu.

Fakturu + příjmový pokladní doklad - s výdejkou se vytvoří vydaná faktura a příjmový pokladní doklad, pokud je faktura ihned hrazena. Další postup je stejný jako u vytvoření faktury. Pokladní doklad, který se vytvoří, je automaticky pořízen do dokladové řady "Pokladny“ a faktura do dokladové řady "Faktur“, která je mu přidělena v v dokladové řadě skladových výdejek. Nebo se nabídne seznam dokladových řad odběratelských faktur a uživatel aktuálně vybere řadu, do které se faktura automaticky vytvoří. V tomto případě je nutné mít ve  "Správci - Globálních - Předvolbách – Sklad - Automatické vystavování“ nastavenu volbu "Možnost výběru dokladové řady faktur..“.

Fakturu - vytvoří se spolu s výdejkou vydaná faktura. Zvolením této volby program automaticky nabídne okno pro vyplnění dalších údajů nutných k vystavení faktury (peněžního ústavu, dodacích a platebních podmínek, případně vyúčtování zálohy). Volbou "Dokončit" se vytvoří vazba na fakturu, která se automaticky pořídí v modulu "Vydané faktury" a rovněž vstoupí (zúčtována) do "Deníku", tzn. do dokladové řady, která jí je přidělena v "Správci - Globálních - Předvolbách – Sklad - Automatické vystavování“ .

Faktura hrazená platební kartou - s výdejkou se vytvoří vydaná faktura, která se uhradí platební kartou. V dalším kroku je potřeba vybrat terminál. Platební terminály se nastavují v modulu "Ostatní číselníky"- Terminály platebních karet. Chceme-li k platbě kartou vytvořit interní doklady je potřeba to povolit ve "Správci - Globálních - Předvolbách – Sklad - Automatické vystavování“ - "Povolit vytvoření vnitřního dokladu při platbě kartou"

Nic - vytvoří se klasická výdejka. Pokud se zvolí tato volba, je možné klávesou "F4" zpětně vytvořit jeden z výše uvedených dokladů. V případě této volby figuruje uložená výdejka jako nevyfakturovaná dodávka, kterou je možné také vyfakturovat prostřednictvím modulu "Vydané faktury“ a to způsobem pořízení faktury "na základě výdejky“.


  • No labels