Dobropis k příjemce se zadává formou záporné příjemky.

Jde se v podstatě o výdej, kterému vnucujeme skladovou cenu, tudíž tyto operace se registrují jako nekorektní a mohou způsobit ocenění nulových zůstatků na skladě. Pro úpravu těchto stavů slouží v modulu "Kontroly účtování - Auditor skladu – Překontrolovat správnost ocenění ….“ Kontrolní mechanismu a nabídka "Automaticky opravit“, kdy program provede automaticky operaci, kdy korekční příjemkou vyskladní jeden kus na původní zápornou cenu a vzápětí naskladní jeden za nulovou skladovou cenu, čímž dojde k narovnání.

Dobropis k příjemce lze vytvořit buďto:

  • ručně - vypsáním všech údajů do příjemky se záporným množstvím,
  • automaticky - tj. kopií původní příjemky a následně volbou "Vytvořit dobropis k dokladu (množstevní údaje budou negovány)".

Výpočet skladové ceny s minusovou hodnotou, může z hlediska matematického výpočtu způsobit nesrovnalost v ocenění, proto doporučujeme pravidelně provádět "Auditora skladu - Překontrolovat správnost ocenění zůstatků na skladě" pro korekci těchto nesrovnalostí.

  • No labels