Pro pořízení příjemky (F3) se nabízí několik způsobů:


Na této stránce najdete:


Pro pořízení Kopie příjemky (Shift+F3 – přidat s kopií) se také nabízí několik způsobů:\

 • Vše - zkopíruje se celá hlavička (partner i další údaje kopírovaného dokladu) i položky dokladu.

 • Vše bez partnera - zkopíruje se celá hlavička mimo partnera a položky dokladu.
                          
 • Pouze položky dokladu - zkopírují se položky dokladu.
               
 • Vytvořit dobropis k dokladu (množstevní údaje budou negovány) - viz. níže.Způsoby vytvoření příjemky

1. Ručně

Příjemku lze pořídit klasickým způsobem "Ručně“, podobně jako např. pořízení vystavené faktury za pomocí základních ovládacích prvků dolního menu programu. Podrobnosti viz. "Postup pořízení příjemky“.


2. Na základě interní výdejky - (Interní příjemka)

Pokud již při pořizování převodu ze skladu (převodní výdejky) nebyla vytvořena převodní příjemka, lze vystavit interní příjemku na základě již pořízené interní výdejky. Nová příjemka - Na základě interní výdejky - zadání Čísla skladové výdejky nebo "Výběr z otevřených" dohledání ve všech otevřených převodních výdejkách - tlačítkem "Dokončit" se příjemka vytvoří.

Upozornění

V přijímacím skladě nemusí být skladové karty obsažené v převodní výdejce založené. Po potvrzení výdejky se program zeptá, zda mají být uvedené skladové karty automaticky pro přijímacího skladu založeny.

Při tvorbě převodní příjemky na základě výdejky, lze nyní načíst pro kontrolu údaje z off-line čtečky čárkových kódů (při fyzickém příjmu zboží na sklad) pomocí tlačítka "Navrhnout karty/palety z off-line čtečky". Rozdíly mezi údaji z výdejky a ze čtečky budou následně zobrazeny v seznamu s možností ruční korekce.3. Na základě vystavené objednávky – více objednávek

Zvolením této možnosti se nabídne okno pro výběr dodavatele. Pokud není potřeba ihned zvolit partnera, nabízí se možnost "F8 - výběru z otevřených objednávek", načež program zobrazí všechny partnery s počtem jejich otevřených objednávek. Zde musí ovšem program vybírat všechny otevřené objednávky, tzn. že načtení sestavy může být časově delší.

Zvolením partnera (Enter) se nabízí možnost výběru z otevřených objednávek dodavatele. Hvězdičkovou metodou lze označit více objednávek, tj. ty, které se budou realizovat. Hromadná realizace více objednávek musí být nastavena ve "Správci – Předvolbách Globálních/Uživatelských – Sklad – Automatické vystavování – Příjemky"  – "Povolit vytváření příjemek na základě vystavených objednávek" a "Povolit vytvořit 1 příjemku z více objednávek".

V dalším kroku se zobrazí jednotlivé položky objednávky/objednávek, kde lze vyjmout položky, případně změnit množství, které dodavatel navzdory objednávce nedodal. Vyjmuté položky budou nadále na objednávkách figurovat jako nedodané, tj. při další příjemce na základě objednávky se budou znovu nabízet k příjmu.

Celkový přehled o otevřených objednávkách lze nalézt v horním menu "Příjemky – Přehled otevřených objednávek" nebo v modulu "Přehledy – Přehled otevřených objednávek u dodavatelů".

Poznámka

Při pořizování příjemek příslušného skladu se skladníkovi zobrazují pouze ty příjemky daného skladu, jež jsou definovány v číselné řadě dle jednotlivých skladů. Pokud je žádoucí vidět při prohlížení příjemky všech skladů, je nutné toto povolit ve "Správci – Předvolbách - Omezujících – Sklad – Zobrazovat všechny sklady najednou, jsou-li v jedné dokl. řadě použity".


4. Na základě zakázky (výrobní soupisky)

Do výběrového pole lze zadat číslo zakázky, číslo výrobní soupisky, odběratele, název výrobku, případně pro zobrazení všech výrobních soupisek pouze tlačítko Enter. Po výběru výrobní soupisky/soupisek (hvězdičkovou metodou) a tlačítku OK se příjemka vytvoří. Při ukládání se program zeptá, zda má vyskladnit komponenty, nebylo-li tak ještě učiněno. Po potvrzení vyskladnění se program zeptá na sklad komponent (nabízí se sklady zadané ve výrobní soupisce jako Použité sklady, tj. sklady, ve kterých se komponenty nacházejí), dále se vybírá dokladová řada výdejky, druh pohybu a datum, poté položky navržené pro výdej (v tomto okně lze odebírat položky, měnit množství položek). V případě více skladů komponent se po uložení výdejky nabízí další výdejka z dalšího příslušného skladu komponent.


5. Načíst údaje z uložené výdejky

V případě vedení více skladů na více místech bez online propojení (převod mezi sklady) nebo v případě vedení více účetních jednotek se stejným sortimentem zboží (prodej zboží mezi účetními jednotkami) lze využít tuto volbu.

Nejprve je nutné ve výchozím skladě vytvořit výdejku a v tisku dokladu zvolit "Uložit" (program se zeptá zda uložit do adresáře nebo odeslat e-mailem), tím se vytvoří soubor s příponou .sve.

V příjemce se zvolí Načíst údaje z uložené výdejky, nalistuje se soubor (uložená výdejka), dvojklikem myší se výdejka potvrdí, vyberou se pořizovací ceny (prodejní nebo skladové), na příjemce se zvolí požadovaný druh pohybu a příjemku lze Uložit.

Upozornění

V přijímacím skladě musí být skladové karty v uložené výdejce založené, jinak se příjemka nevytvoří. 


6. Načíst z off-line čtečky čárkových kódů

Položky příjemky lze také pořídit pomocí off-line čtečky čárkových kódů.

Doporučení

Nastavení komunikace čtečky s Premierem doporučujeme konzultovat s našimi programátory.

Pro možnost používání této volby je nutno toto povolit ve "Správci - Předvolbách Globálních/Uživatelských - Sklad - Pokladní elektronické systémy" - zaškrtnutím "Používat čtečku čárkových kódů".7. Načíst z EDI

Výběrem této volby se otevře okno pro výběr souboru příjemky v edi formátu.

Pro možnost používání této volby je potřeba nejprve nastavit EAN firmy, partnerů a složky pro ukládaní/načítání souborů. Ve "Správci - Předvolbách Globálních - Sklad" - EDI komunikace se vyplní pole EAN kód firmy a Složky pro import/export dokladů. V Adresáři partnerů se u partnerů, se který se bude EDI komunikace používat, vyplní pole Zákaznické číslo/EAN kód.8. Načíst z XLS

Touto volbou lze načíst položky příjemky. V prvním kroku se zadává dodavatel, v dalším kroku se definuje import položek. Pro import platí stejný postup jako u Importu skladových karet, tj. výběr Zdrojového souboru (první řádek v sešitu MUSÍ obsahovat popisy údajů), výběr kurzu měny zaškrtnutím Import je v cizí měně (v případě importu částek v cizí měně), výběr údajů v Premieru a polí z Excelu, které tyto údaje obsahují.

Kompletní nastavení i s cestou ke zdrojovému souboru je možné ukládat pro opakované importy a dále tedy již jen načítat.


9. Naskladnit výrobek dle procesů ze zakázky

Do výběrového pole lze zadat číslo zakázky, vyhledá se požadovaná zakázka a označí se materiál, který byl k této zakázce přiřazen. Následně se vytvoří příjemka.


Příjemky v cizí měně


Pro vytvoření příjemky/výdejky v cizí měně je nejdříve nutné mít pro sklad povoleny cizí měny: "Správce - Předvolby Globální - Sklad - Povolit cizí měny ve skladě". V této nabídce se vyplní kódy měn, které budou v obchodní činnosti využívány.

V druhé fázi je možné zvolit dvě varianty pro pořizování skladových dokladů v cizí měně:

 • Automatické vystavení – v Adresáři partnerů - záložce Odběratel/Dodavatel se k příslušnému partnerovi vyplní Předvolená měna, přičemž program sám automaticky vyzve k doplnění měny na příjemku/výdejku po dosazení partnera,
 • ručním způsobem - v hlavičce příjemky/výdejky lze zvolit nabídku „dle předběžného kurzu“, přičemž takto bude příjemka/výdejka identifikována a pořízena v cizí měně.

Do výdejky se dosazují automaticky prodejní ceny v cizí měně, pokud jsou na skladové kartě nastaveny viz. Ceny v programu – cizí měny.

 • No labels