V tomto modulu se definuje seznam sortimentů (skupina skladových karet se společným znakem), ze které se následně vybírá při pořizování skladových karet.

Číselník sortimentů je možné tvořit "stromovou strukturou“, tzn. s využitím víceúrovňového členění na podsortimenty v neomezeném počtu členění i úrovní.

Pro tyto podsortimenty pak je možné přiřazovat pevné číslo pro strukturální číslování inventárního čísla skladové karty.

Údaje sortimentu

  • Kód pro rychlé vyhledáníoznačení sortimentu pro vyhledávání v číselníku.

  • Sortiment  - označení, které figuruje při zobrazení ve všech obrazovkách, výběrech, exportu na e-shop a při exportu/importu skladových karet z xls souboru.  

  • Popisorientační a podrobnější popis.

  • Nepřenášet tento sortiment na e-shop (včetně podřízených) - zaškrtne se, pokud se karty náležící do tohoto sortimentu nemají přenášet na e-shop.

  • Lokální rabatní skupinyurčeno pro hromadné určení rabatních skupin pro jednotlivé sortimenty, dle priority podrobněji v kapitole "Ceny v programu".

  • Navrhovat pouze pro sklady -  lze vybrat sklady, ve kterých se bude při tvorbě nové/editaci stávající sklad. karty sortiment nabízet. Pokud se nezadá žádný sklad, bude se nabízet ve všech skladech.

  • Nadřazený sortimenturčení sortimentu, pod který bude úrovňově pořizovaný sortiment patřit. Pro snadnější pořízení  se stačí na levé straně postavit na pozici nadřazeného sortimentu a poté zvolit "Nový“, přičemž k nově pořízenému sortimentu bude automaticky přiřazen jeho nadřazený sortiment.

  • Účtování dle sortimentu sortiment je nyní další úrovní předkontace pohybů ve skladě. Jeho prostřednictvím lze určit hromadnou předkontaci pro všechny karty příslušného sortimentu. Další podrobnosti v kapitole "Účtování skladu".

  • Barevné tlačítkasortiment lze také barevně označit, což zlepšuje následnou přehlednost ve skladu.


Sortimenty a „podsortimenty“ – víceúrovňové členění

Program umožňuje tvořit neomezené množství sortimentů a členit je do stromově podřazených/nadřazených skupin, v neomezeném počtu úrovní.

Zobrazení a práce v tomto seznamu je stejná, jako např. v "Průzkumníku“ operačního systému Windows.

Pozici sortimentu nelze měnit pomocí myší, tedy pouhým uchycením, ale změnou údaje v poli "Nadřazený sortiment“. Tento způsob zobrazení se pak nabízí ve vybraných přehledech a v seznamu skladových karet.


Lokální rabatní skupiny dle sortimentu

Také zde se dají definovat rabatní skupiny (zde mají větší prioritu než v Seznamu skladů a menší než na Skladových kartách). Sortiment je jednou z úrovní, pro které lze definovat účetní předkontaci, podobně jako např. sklady, skladové pohyby nebo skladová karta. Takto lze kombinovat účtování podle předkontace v sortimentu a ve skladu pomocí #, podobně jako u předkontace mezd viz kapitola "Účtování skladu".

  • No labels