Druhy pohybů jsou základním stavebním kamenem pro nastavení pohybů na skladě, tedy příjmů a výdajů.

Každý druh pohybu obsahuje volby pro nastavení, které umožňují tento pohyb přizpůsobit potřebám uživatelů a určit jeho status pro daný účel.

Parametry (údaje) druhu pohybu (dále DP) a jejich funkce:

Společné údaje

 • Příjem, Výdej základní určení typu DP, který se volí v nabídce po stisknutí klávesy "F3 - Nová".

 • Kód, Popis - slouží k orientaci v seznamu DP při hledání a dosazení na příslušný doklad.

 • Účtovací předpis - zpravidla každý typ skladového pohybu má různou předkontaci a právě DP jsou dalším článkem v prioritě účtování skladových pohybů účtování skladů. Tímto lze účetně rozdělit výdej do výroby, prodej zboží, výdej materiálu na zakázku, převod na jiný sklad, manko atd. Změnou pohybu na hlavičce příslušném dokladu (příjemka/výdejka) je docíleno automatického účtování na požadovaný účet.

 • Zahrnovat do výkazu -  každý typ pohybu vstupuje do různých přehledů a ovlivňuje odlišná hodnocení, tzn., že např. výdej do výroby nemůže vstupovat do přehledů prodejů, ale do universálních dotazů.

  Upozornění

  U výdajového/příjmového DP je zde nastavení nevyfakturované dodávky, což umožňuje pro tyto výdejky/příjemky párování na vydané/přijaté faktury a zpřístupnění těchto výdejek/příjemek při pořízení vydané/přijaté faktury „na základě výdejky/příjemky.“
 • pracovat s cenoutato volba je ve výdajovém i příjmovém DP, a nabízí možnost určit, jaká cena se bude zobrazovat na výdejce/příjemce při pořizování položek. Jde pouze o zobrazení příslušných polí na obrazovce.

Upozornění

Volba "v místní a cizí měně“ je základním kritériem pro možnost zadávání a pořizování dokladů v cizí měně.
 • Evidence cen bez DPH a včetně DPH, koeficient pro výpočet DPH - toto nastavení nabízí možnost pracovat ve skladových kartách/dokladech s cenami vč. DPH, bez DPH nebo s oběma. Kliknutím myší na příslušnou nabídku se volba zpřístupní.

  Tip

  V rámci Omezujících předvoleb lze skladovou cenu položek jednotlivým uživatelům skrýt.

Nastavení pro příjmové pohyby:


 • Způsob návrhu vstupní ceny -  je určen pouze pro příjmový DP a nabízí volbu pro automatizované navržení ceny na příjemky.
  • dle poslední známé ceny nebo zadané crossreference - program nabídne poslední známou nákupní cenu nebo v případě nastavení crossreferencí prodejní cenu zadaného dodavatele.
  • dle pevné nákladové ceny – možno použít pro naskladňování výrobků; tato nákladová cena se na skladové kartě zadává v záložce "Prodejní ceny".
  • ze skladové ceny zakázky – určeno při naskladňování materiálu, který byl pouze vyskladněn do výroby na zakázku a jeho opracování není promítnuto do nákladové ceny.
  • vlastní výrobek oceněný skutečnou cenou komponent (množství ze soupisky x cena z SV) - při příjmu výrobku na sklad a následného vyskladnění komponent lze na vytvořené příjemce Synchronizovat cenu výrobku dle komponent s respektováním výkonů zadaných v příslušné výrobní soupisce. Program převezme skladové ceny z výdejky, připočte výkony zadané na soupisce a následně opraví příjmovou cenu výrobku. Synchronizaci cen výrobku lze také spustit hromadně v "Sklad - Kontroly, Účtování, Inventura - Auditor skladu - Kontrola ocenění výrobků dle vyskladněných komponent".
  • vlastní výrobek oceněný přesně dle výdejek (shodné komponenty se v SV nesoučtují) - stejné jako předchozí pohyb jen s tím rozdílem, že se shodné komponenty na výdejce nesoučtují. U tohoto druhu nelze použít hromadnou synchronizaci cen výrobku.
  • vlastní výrobek oceněný dle výdejky bez ohledu na soupisku (lze pouze u jednopoložkové příjemky) - u tohoto druhu pohybu lze přijmou pouze jeden výrobek a nelze provádět synchronizaci cen výrobku. 

 • Jiná nastavení (příjemka)
  • Chovat se jako převodní příjemka, což je určení DP pro převod mezi sklady.
  • Identifikovat jako příjem ze směnové výroby.
  • Používat jinou než předvolenou tisk. sestavu - Tato volba má větší prioritu než předvolení tiskové sestavy výdejky/příjemky v dialogovém okně tisku dokladu.
  • Povolit tvořit pokladní příjmové doklady
  • Zobrazit nástroj na aktualizaci prodejních cen přímo v položce příjemky - touto volbou lze přímo při přidávání položek do příjemky zadat/změnit prodejní cenu položky a tuto změnu ihned uložit do skladové karty.

Nastavení pro výdajové pohyby:

 • Uváděné cenypřístupné jen na výdajovém DP a určuje, zda bude výdej ze skladu proveden ve skladové ceně (výdej do výroby, zakázky apod.), nebo se bude zboží prodávat v ceně prodejní.

 • Volba pokladní režim (pouze u výdajového DP) je vhodná pro maloobchodní prodej, kdy není potřeba zasahovat do prodejních cen a slev (lze nastavit v Předvolbách Omezujících). Tvorba dokladu a přidávání položek je uživatelsky jednodušší.

 • Jiná nastavení (výdejka)
  • Jde o doplňující volitelná nastavení DP. Význam má především volba „chovat se jako převodní výdejka", což je určeno pro převod mezi sklady, tzn. že při ukládání výdejky se automaticky nabízí možnost příjmu zboží/materiálu na sklad.
  • Zákaz vázaných slev  může být využito při pokladním prodeji, kde je např. nutné nastavené slevy ignorovat.
  • pokladní režim off-line"  doplňující funkce pro ...pracovat s cenou: "pokladní režim", kdy se do deníku neúčtuje každá prodejka, ale denní tržba součtem více zde.

 • No labels