Tento modul slouží pro pořízení seznamu skladů (s možností založení neomezeného počtu skladů).

Založení skladu do seznamu se provádí pomocí standardních funkčních kláves. 

Číslo, textový popis skladu a poznámka  označení příslušného skladu. 

Doporučení

V případě více než 10 skladů se doporučuje číslovat sklady dvoumístně až trojmístně, např. 101, je to z důvodu snadnějšího určení číslování dokladů v případě dokladových řad výdejek a příjemek atd. dokladů pro každý sklad zvlášť.

Předvolený druh pohybu – zpravidla jsou jednotlivé sklady zakládány také dle jednotlivých typu skladových položek, např. sklad materiálu, zboží, výrobků a každý pohyb na těchto skladech má různá nastavení viz. "Druhy pohybů", tudíž lze pro každý sklad přednastavit vybraný druh, aby uživatel nemusel pracně překlikávat.

Účty – v této nabídce se nastavují účty pro operace ve skladu, které slouží pro automatickou kontaci pro příjem na sklad, výdej ze skladu či převody mezi sklady či jiné pohyby na skladě, které podléhají účetní kontaci. Tyto účty se automaticky dotáhnou při pořízení příjemky, výdejky a dokladů pro interní převody podrobnosti viz. "Účtování skladu“.

Platnost do roku – podobně jako u dokladových řad, lze u skladu, který již ztratil svou funkci, vyplnit platnost do roku. Poté se již tento sklad nebude nabízet ve výběru.

Lokální rabatní skupiny – je určena pro definování rabatních skupin (kódů pro způsob výpočtu prodejní ceny) skladových karet vybraného skladu. Toto nastavení má střední prioritu, tzn. že má vyšší prioritu než nastavení v „Globálním nastavení rabatních skupin“ a menší než v „Individuálním nastavení rabatních skupin“ na skladových kartách viz. "Ceny v programu". Nabídka rabatních skupin vypočítává se slevou finální cenu, tzn. že nelze určit pevnou prodejní cenu a výši slevy. Tuto funkce nabízí modul "Zákaznické ceníky“

Předpnění vystavených objednávek – pokud jsou sklady umístěné na různých adresách, tj. jsou odlišné od sídla firmy, lze tyto adresy u každého skladu nastavit a při tvorbě Vystavené objednávky se tato adresa dodání vyplní automaticky.

Neúčtovaný skladzaložený sklad bude neúčtovaný. Slouží například pro komisní prodej.

Doporučení

Sklad je nutné chápat jako lokální místo, kde jsou uložené skladové položky, tzn. nedoporučuje se zakládat jednotlivé sklady pro různé druhy a typy materiálu či zboží. Pro tyto účely se doporučuje vnitřní rozdělení skladových karet podle víceúrovňového členění sortimentů či identifikátorů, ale vše umístit na jeden sklad.

Upozornění

Pořizovat příjemky/výdejky/objednávky/nabídky/poptávky lze vždy pouze z jednoho skladu, nikoliv z více skladů současně!!!


  • No labels