Recyklační poplatek lze v programu PREMIER řešit více způsoby, dle požadavku uživatele.


Na této stránce najdete:

Nastavením na skladové kartě

Na skladové kartě lze nastavit výši recyklačního/autorského poplatku na záložce "Obaly/Poplatky". Rovněž si zde můžu uživatel zvolit, zde je poplatek součástí ceny zboží nebo ne.

Při tomto nastavení program automaticky ve výdejce při zadání dané skladové karty uvede recyklační/autorský poplatek a dle nastaveni buďte zvýší cenu nebo nikoliv. 

 


Poplatek jako samostatná skladové karta

PREMIER  zde nabízí automatizované řešení využitím funkce vázaných obalů, která zajistí automatické přiřazení "recyklačního poplatku" k příslušné skladové položce na dodací list, resp. fakturu.

Postup

1. Nejdříve se založí nová skladová karta třeba s názvem "recyklační poplatek" (pro daný typ poplatku). Na této kartě se nastaví prodejní cena tedy výše poplatku.

2. K výrobkům, ke kterým se recyklační poplatek vztahuje se v záložce "Obaly" doplní do pole "Vázané obal" číslo skladové karty recyklačního poplatku.

3. Při pořizování výdejky/DL program automaticky k počtu měrných jednotek karty vyskladní stejné množství "recyklačního poplatku" formou další položky (dalšího řádku a to jako ve výdejce tak ve faktuře.

4. Tento automatický systém nabízí program jen při výdeji resp. prodeji. Příjem zboží včetně recyklačního poplatku se musí v tuto chvíli provádět ručně, tedy pořízení další položky na příjemku, přičemž nákupní cena položky bude opět ve výši recyklačního poplatku.


Recyklační poplatek pouze informačně

Někdy stačí, aby byla informace ohledně recyklačního poplatku pouze informačně zobrazena na dokladu. Pro tento účel, lze danou informaci zapsat do libovolného nevyužitého pole na skladové kartě (jiný výraz, uživatelský údaj).

A tento údaj následně doplnit do požadovaných tiskových sestav.

Pakliže si s úpravou sestavy nevíte rady, kontaktujte prosím naší hotline.

  • No labels