EAN kódy na skladových kartách

EAN kód na skladových kartách lze hromadně vygenerovat na základě inventárního čísla (dále "IČ"):

  • hromadně - v horním menu „Sklad – „Hromadná generace EAN kódů dle IČ..“
  • jednotlivě na konkrétní kartě pomocí tlačítka "EAN=IČ"

Poznámka

Premier generuje čárové kódy dle inventárního čísla (s kontrolou duplicit). Pro automatické generování EAN kódů je možno zadat před generováním přidělené předčíslí formátu EAN.

Typy EAN na skladové kartě:

  • hlavní“ EAN zboží
  • EAN balení
  • EAN 128 - slouží pro tvorbu paletových štítků

Poznámka

Je možno načítat jak EAN skladové karty, tak EAN balení. Pokud načtete EAN balení, zadáváte do terminálu množství balení. Premier pak v položkách toto automaticky přepočítá na správné množství, podle toho, jaký je na skladové kartě uveden počet kusů v balení.
  • alternativní EANy - k jedné skladové kartě lze mít přiřazen libovolný počet dalších čárových kódů (přes "Alternativní vyhledávání“), které jsou automaticky vyhledány např. při zadání kódu do kolonky „Inv. číslo“ při pořizování výdejky.

Příklad

Pokud jedno zboží dodává více dodavatelů a každý má svůj EAN kód tohoto zboží, zadají se do „Alter. vyhledávání“ a pak při načtení jakéhokoliv z těchto kódů (snímačem nebo off-line terminálem) se dohledá příslušná karta.


Předčíslí pro hromadné generování EAN kódu je možno přednastavit ve Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Základní" volba "Přidělené předčíslí pro automatické generování EAN kódů".


Čtečka čárových kódů

PREMIER system umožňuje příjem, výdej a inventuru zboží prostřednictvím čtečky čárového kódu. Tyto kódy je nutné nejdříve vygenerovat při zakládání skladové karty.

Lze je tisknout na štítky třeba u při pořizování příjemky.

Pro možnost používání čteček je nutné ve "Správci - Předvolbách - Globálních/Uživatelských - Sklad - Pokladní systémy“ - povolit čtečku čárových kódů.

Pro usnadnění a především pro urychlení práce se čtečkou existují některé urychlovací funkce během pořizování výdejky. To slouží především pro urychlení vystavování dokladů při maloobchodním prodeji.

K jednotlivým skladovým kartám lze tisknout štítky s popisem zboží s čárovým kódem. Formulář těchto štítků lze upravit v Předvolbách globálních/Sklad/Tisková sestava ceníků a štítků. Tisk těchto štítků probíhá v modulu ceník, přičemž je nutné v nabídce "Druh sestavy“ zvolit "Uživatelské štítky“.


Tisk štítků s čárovým kódem

K jednotlivým položkám příjemky je možné tisknout štítky. V nabídce tisku je volba "Tisk štítků“, jejichž tiskovou sestavu lze definovat ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Tiskové sestavy“. Standardní sestava štítků obsahuje také tisk čárových kódů (pokud byly k položkám vytvořeny). Tisknout štítky je možné pro každou položku bez ohledu na přijatý počet, dle množství dodávky, dle počtu palet.

Podrobněji popsáno využití EAN kódů a nastavení a druhy čtečky je popsáno v kapitole "Čárové kódy".

  • No labels