Hromadné změny vybraných údajů

 V horním menu "Sklad“ se nachází funkce, které umožňují uživateli provádět hromadné změny ve skladových kartách.

Výběr skladových karet určených ke změně lze provést pomocí unigridu (Zobrazení nad seznamem skladových karet) nebo Uživatelským filtrem (tlačítko napravo od seznamu skladových karet).

Informace

Hromadné změny respektují nastavený filtr, tj. změny proběhnou ve zvoleném skladu a na kartách, které jsou v seznamu vyfiltrované.


Z přehledu změn na vybrané kartě lze zjistit název měněné hodnoty a její status, který představuje změnu.

1 Hromadná změna sazby DPH

Tato funkce umožňovala historicky při změnách sazby DPH, tyto změny hromadně promítnou do všech skladových karet.

2 Hromadné přejmenování sortimentů

Tato funkce umožňuje hromadnou změnu sortimentů. Po spuštění této funkce se zadá původní sortiment a nový sortiment. Obě tyto hodnoty lze vybírat z číselníků sortimentů. Poté program provede změnu.

3 Hromadné změny vybraných údajů

Tato funkce umožňuje hromadně změnit libovolný údaj na skladové kartě, přičemž filtr v seznamu skladových karet je respektován.

Uživatel si z rozbalovacího menu zvolí údaj určený k nahrazení a následně do pole nová hodnota vepíše požadovanou novou hodnotu.

Tip

Neznáte-li správnou hodnotu nahrazení, proveďte změnu na jedné kartě a podívejte se do historie změn.

Příklad: Pro povolení nějaké volby na skladové kartě je potřeba do pole Nová hodnota vepsat "Ano".4 import údajů z XLS

V tomto případě se nejedná v pravém slova smyslu o hromadnou funkci, ale pomocí této funkce se dají rovněž provádět hromadné změny v seznamu skladových karet.

Princip je takový, že si uživatel vyexportuje seznam skladových karet do Excelu. V Excelu si provede změny a následně si upravený seznam (příp. pouze požadované sloupce) nahraje znova do programu pomocí funkce Import údajů z XLS. 

Import z XLS je podrobně popsán v kapitole "Import údajů z XLS".

Tip

Nejčastěji bývá tento způsob hromadných změn využíván při změně prodejních cen.


5 Hromadné odstranění/zneplatnění nepoužívaných karet

Touto funkcí program automaticky odstraní nebo zneplatní skladové karty dle navoleného filtru,

Uživatel si zde vyplní datum, od kterého má program vysledovat, zda na dané kartě byl nějaký pohyb, poté si vyplní rok, ke kterému chce na skladové kartě ukonči platnost a případně si může povolit vymazat karty, na kterých nikdy nebyl pohyb.

Zároveň může povolit provést operaci ve všech skladech současně.

Doporučujeme také vyplnit datum, od kterého nové založené karty nemají smazat, aby nedošlo k nechtěnému vymazání/zneplatnění některých karet.


Sledování pohybu a zůstatku na skladové kartě

Nastavením kursoru na příslušnou skladovou kartu a zmáčknutím klávesy "Enter“ nebo tlačítka "Ukázat kartu" se zobrazí přehled všech příjemek a výdejek zvolené skladové karty za vybrané období, u kterých jsou zobrazeny nákupní (příjemky) a skladové (výdejky) ceny.


Období lze zvolit následující:


  • Od vzniku firmy,
  • Za aktuální rok,
  • Za zvolené období, zakázku, středisko... 

Příjmy/Výdaje – zobrazení pouze Příjmů nebo Výdajů dané karty.

Zobrazit rozčlenění (barvy, velikost,..) – v případě používání vynuceného rozčlenění na kartě si lze touto volbou zobrazit u každého pohybu použité rozčlenění.

Struktura rezerv – seznam otevřených objednávek, tedy rezervovaných zásob.

Vývoj pořizovacích cen – seznam všech nákupních cen zboží-materiálu.

Skok na doklad – program přeskočí ze seznamu pohybů do modulu Příjemek/Výdejek na konkrétní doklad, který je možno prohlížet, měnit, tisknout, smazat.

Všichni partneři - zde se automaticky nabízí všichni obchodní partneři, kteří figurují na jednotlivých příjemkách a výdejkách.  Výběrem jednoho z partnerů program automaticky zobrazí pouze pohyby vztahující se k tomuto odběrateli.

Datum, D., Číslo,.. (další sloupce) – kliknutím na název sloupce program automaticky seřadí údaje dle údajů ve sloupci.


Sledovat pohyby na skladové kartě lze také prostřednictvím přehledů, více v kapitole "Přehledy (sklad)"

  • No labels