Tato funkce slouží k hromadné tvorbě a aktualizaci údajů skladových zásob.

Své uplatnění především nachází při hromadném importu skladových karet, hromadných změnách ve skladových kartách nebo přeceňování zboží (většina uživatelů dostává aktualizovaný ceník od svých dodavatelů).

Upozornění

Importovaný excelový soubor by neměl obsahovat v názvu slovo "sklad".

Funkce se nachází v horním menu „Sklad - Import údajů z XLS".

Postup nastavení importu údajů:

1) Po vstupu do modulu "Skladové karty" a vybrání skladu pro import, se zvolí z horního menu funkce "Import údajů z xls“. V importním okně se nejprve Nalistuje zdrojový soubor *.xls, který obsahuje seznam nových/aktualizovaných skladových karet, aktualizovaný ceník.

2) Pokud jsou údaje určené k importu v xls souboru ve více listech (např. rozdělené dle skladů), napíše se do pole "Název listu" název konkrétního listu. Bez vyplnění se automaticky načtou údaje z prvního listu.

3) Volbu "1. řádek v sešitu obsahuje popis údaje" doporučujeme nechat zaškrtnutou. Popisky údajů pomáhají při výběru sloupců z xls.

4) Klíčovým spojovacím výrazem je vždy inventární číslo skladové karty. Pokud se importují nové skladové karty, i tehdy se vybere sloupec z xls, který tyto údaje obsahuje. V tomto případě se musí také zaškrtnout "Nebude-li karta v systému PREMIER nalezena, tak ji přidat jako novou".

5) V části "Údaje určené k aktualizaci ze souboru xls" se vybírají sloupce, které se mají v PREMIERu importovat jako nové/aktualizovat. Ve sloupcích napravo se přiřazují sloupce z xls, které požadované údaje obsahují.

6) Uvedené nastavení, tj. výběr údajů určených k aktualizaci, lze uložit. Je to vhodné při vícenásobných importech, např. časté přidávání nových skladových karet, pravidelné změny prodejních cen. Kliknutím na "Uložit nastavení" se vyplní název nastavení a Entrem se uloží. Těchto "nastavení" může být samozřejmě uloženo libovolné množství. Tlačítkem se ze zobrazených nastavení vybere požadované a kliknutím na Enter nebo myší se "Údaje určené k aktualizaci" předvyplní.

7) Je-li importován údaj "Základní prodejní cena", tak propočítat rabatní skupiny" - při importu se tak automaticky propočtou cenové hladiny u karet, které mají nastaven způsob výpočtu PC: Dle základní PC nebo dle základní PC s DPH.


Upozornění

Při importu nových skladových karet je nutné také importovat údaje "Nejčastější kód DPH při prodeji" (kód DPH ze seznamu Kódů DPH - ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Kódy DPH") a "Nejčastější sazba DPH při prodeji" (uvádí se bez znaku %, tj. pouze číslicí 10 nebo 20) z důvodu správných výpočtů prodejních cen a dosazování správné sazby DPH na doklady. Nejvyšší prioritu určení kódu DPH má samozřejmě nastavení přímo v kartě partnera (Odběratelé - Adresář partnerů - Individuální - Odběratel - Nejčastější kód DPH).

Pokud patří všechny skladové karty do stejné sazby, nemusí se tyto údaje importovat, ale mohou se zadat/změnit hromadně (horní menu Sklad - Hromadná změna vybraných údajů).


Ukázka importovaného souboru


Import obrázků do skladových karet

Importem z XLS souboru lze do skladových karet nahrát také obrázky, nicméně pouze ty hlavní. Všechny obrázky určené k importu musí být uloženy ve složce Premier\obrazky. Zde je možné také mít různé podsložky dle potřeby. Do seznamu skladových karet se importuje cesta k obrátku.

Excel určený k nahrání musí obsahovat alespoň dva údaje inventární číslo a cestu k obrázku včetně názvu obrázku aby import fungoval správně.


  • No labels