Seznam skladových karetOvládací prvky v seznamu skladových karet

 • Inkrementální a fulltextové dohledání - tyto funkce slouží k dohledání karty/karet dle zadaného kritéria (viz. níže)
 • Víceúrovňové zobrazení sortimentů - jedna z funkcí pro rychlé zobrazení skupiny skladových karet (viz. níže)
 • Sklad/Zóna - rychlé přepínání mezi sklady bez nutnosti opuštění seznamu skladových karet
 • Zobrazení (žluté rozbalovací menu) - strukturální zobrazení skladových karet. Další z funkcí pro rychlé zobrazení určité skupiny karet dle vybraného kritéria (sloupce seznamu skladových karet). Kritéria se mohou lišit dle nastavení každého uživatele (Správce - Předvolby Uživatelské - Sklad - Nastavení seznamu - Další údaje v seznamu karet). Funkčně stejné jako Víceúrovňové zobrazení sortimentů. 

 • Aktuální/Všechny/Vyřazené/Nenulové/Nadřazené karty - další z filtrů zobrazení skladových karet. Automaticky jsou při vstupu do seznamu skladových karet vždy vidět Aktuální skladové karty.

 • Doplňující filtr - také tato funkce slouží k filtrování seznamu skladových karet
 • Prohlížení F11 - prohlížení skladové karty. Prohlížení lze také spustit kliknutím na šipku vedle názvu skladové karty.

 • Tisk/export seznamu skladových karet - tato volba se nachází nahoře napravo nad seznamem skladových karet.
  Tisknout/exportovat lze všechny nebo vybrané skladové karty (od:  do:). Pouze u tisku lze zvolit i tisk cross-referencí. Údaje, které se exportují, jsou pevně dané programem.
  Tisk/export konkrétní skladové karty s jednotlivými pohyby (příjmy, výdaje) lze v zobrazení pohybů karty (klávesa „Enter“ nebo tlačítko "Ukázat kartu"). Zde je také možnost Tisku (nabídne se tisk s jednotlivými pohyby s možností zadání období od..do…) nebo Rychlé tiskové sestavy.
 • Kopírování datové oblasti do schránky, Rychlá tisková sestava  
 • Kopírování datové oblasti - pro tuto funkci slouží první 3 volby:


  • Aktivní řádek - do schránky se zkopíruje aktivní řádek, tj. ten, na kterém kurzor stojí
  • Pole dle výběru - zkopíruje se oblast, která se označí prvním klikem myší na prvním požadovaném řádku a sloupci pro Start, a druhým klikem na posledním požadovaném řádku a sloupci pro Konec
  • Celý seznam - zkopírují se všechny zobrazené řádky a sloupce
  • Rychlá tisková sestava dle pohledu - vytisknou se všechny zobrazené řádky a sloupce.
  • Exporty do souborů XSL nově také do XSLX a Excel XML podle pohledu - poslední dvě položky, slouží na export do excelu, přičemž se nabídnou možnosti sloupců na výběr do exportovaného souboru (viz druhý obrázek)

 • Odemykání/Zamykání sloupců k přímým zápisům (nalevo od výše uvedených filtrů) - tato funkce umožňuje přímo v seznamu skladových karet zadávat/editovat zobrazené údaje. Kliknutím na ikonku "Odemykání/Zamykání..." se tučně označí ty údaje sloupců, které je možno přímo editovat. Opětovným kliknutím na ikonku se sloupce Zamknou, tj. změny na skladových kartách se uloží.
 • F12 Vazby - ke každé skladové kartě lze tvořit vazby na interní/externí dokumenty, hyperlinky nebo skenované dokumenty více zde.
 • Zobrazit obrázek, popis,... - zobrazí se obrázek/obrázky a popisy té skladové karty, na které stojí kurzor. Výběrem jiné skladové karty se zobrazí její příslušné údaje. Pod těmito údaji je tlačítko "Tisknout/Odeslat na e-mail", kterým lze údaje karty (základní info o kartě, obrázek, popis #1 a #2, případně i aktuální množství na aktuálním skladě a prodejní cenu) vytisknout, exportovat do pdf/doc/html/jpg/odt/tiff/xps, odeslat e-mailem.    
 • Zobrazit rezervace, všechny sklady,.. - touto volbou se pod seznam skladových karet zobrazí seznam skladů, ve kterých se aktuální karta nachází, aktuální množství ve všech skladech, objednané množství odběrateli, rezervované množství pro odběratele, množství k dispozici (po splnění objednávek odběratelů), objednané množství u dodavatelů, budoucí stav (po splnění všech objednávek - přijatých i vystavených)
 • Související karty... - na skladových kartách lze v záložce Crossrefence nastavit související karty (např. ke skladové kartě jízdního kola se jako související karty nastaví např. světla, blatníky, nosiče, atd.) a zaškrtnutím volby se tyto související karty pod seznamem karet zobrazí.
 • Identifikační štítky ve skladových kartách - novinkou od verze X6.2 je možnost používat identifikační štítky ve skladových kartách. Jejich fuknce a práce s nimi je podrobně popsána zde.
 • Nová, Kopie, Změnit, Smazat - standardní ovládací tlačítka.
 • Info o kartě - zobrazí se Komplexní informace o skladové kartě, tj. rabatní skupiny, zákaznické ceníky/slevy, množství ve všech skladech, ad. Především v nabídce dolní části obrazovky „Vstup“ a „Výstup“ je možné zobrazit detaily, tzn. informace o jednotlivých příjemkách/výdejkách. Tento přehled má velký význam pro klienty, kteří využívají vynucené rozčlenění na skladových kartách. Program zde zobrazí přesnou strukturu jednotlivých položek na příjemkách/výdejkách podle tohoto rozčlenění. Tyto Komplexní informace lze také spustit v Sklad - Informace o kartě.
 • Ukázat kartu - zobrazení všech pohybů skladové karty, tj. příjemky a výdejky za celé (od vzniku) období, aktuální rok nebo zvolené období (viz níže Sledování pohybů a zůstatku na skladové kartě). Na pohyby se lze snadno podívat i stiskem tlačítka "Enter" na vybrané skladové kartě. V přehledu pohybů lze sledovat jen příjmy tak výdeje, zobrazit lze i rozčlenění. V případě, že uživatel používá ocenění metodou FiFO, pak lze aktivovat i zobrazení struktury této skladové ceny.
  • Vývoj pořizovacích cen - zobrazí se vývoj pořizovacích cen k dané skladové kartě.
  • Skok na doklad - pokud stojí kurzor na vybraném řádku příjem nebo výdej, pak tímto tlačítkem lze snadno přeskočit na vybraný doklad (příjemku/výdejku).
  • Strukturu rezerv -  zobrazí se přehled rezervací k dané kartě.

Tip

Nově lze sledovat pohyby skladové karty i ve všech skladových dokladech při zadávání položky pomocí tlačítka "Pohyby".


 • Rozčlenění - zobrazení struktury zůstatku při využití vynuceného rozčlenění nastaveného na skladové kartě (např. dle sériového čísla, palet, trvanlivosti,..).
 • Přehled změn - komplexní přehled o historii změn, které byly na skladové kartě provedeny. Takto lze vyčíst původní hodnotu, novou hodnotu a pokud jsou využívána přístupová práva, program uloží uživatele, který tuto změnu provedl. Sestava přehledu změn s možností filtrace na období a uživatele se nachází v horním menu „Sklad - Přehledy o změnách za určité období a uživatele“.
 • Hledat F7 - doplňující funkce pro vyhledávání karty, doporučuje se inkrementální nebo fulltextové (viz. níže)
 • Zobrazení dle víceúrovňového zobrazení sortimentů - jednou z mnoha možností rychlého filtru (zobrazení určité skupiny) skladových karet je tato funkce. Zaškrtnutím této volby se v levé části obrazovky zobrazí celý strom sortimentů a klikáním na konkrétní sortimenty se napravo zobrazí karty, které mají vybraný sortiment nastaven.
 • Přehledy ke skladovým kartám

S novou verzí X6.1 přibyla do seznamu skladových karet nová funkce pro zobrazení údajů z přehledů přímo v seznamu karet. Přehled do seznamu spustíte pomocí nového tlačítka (s obrázkem přehledu) pod objektem pro změnu skladu. Po stisknutí tohoto tlačítko se uživateli nabídnou všechny přehledy, které lze do seznamu přidat.


Do seznamu skladových karet lze zobrazit:

 • objednávky odběratelů, u dodavatelů, nedostatek zásob,
 • špatné nákupy,
 • prodej za vybrané období,
 • přehled pohybů ve zvoleném období,
 • obrátkovost zásob, výdrž zásob ve dnech.

Zobrazené údaje z přehledu jsou barevně rozlišeny a samozřejmostí je, že respektují přístupová práva. Přehled reaguje také na přepínání mezi jednotlivými sklady. Ukončit jej lze pomocí volby "Zrušit přehled v kartách" viz výše.Vyhledávání skladové karty v seznamu

V seznamu skladových karet je pro vyhledávání určité karty možno použít více způsobů pro vyhledávání. Doporučené (nejvhodnější) jsou především:

 • Inkrementální (jako implicitní lze navolit ve Správci - Předvolbách Uživatelských - Sklad - Nastavení seznamu)
 • Fulltextové (jako implicitní lze navolit ve Správci - Předvolbách Uživatelských - Sklad - Nastavení seznamu)

Oba typy hledání se zahájí kliknutím myší do pole pro hledání nebo klávesou "mezerník".


Inkrementální vyhledávání

Hledání probíhá postupným psaním počátečních znaků.

Tato funkce vyhledává podle dvou kritérií, a to podle čísla skladové karty (název sloupce „Karta“) a podle názvu karty (sloupec „Název“). Nejdříve je nutné myší kliknout na název sloupce, ve kterém se bude hledat. Skladové karty se automaticky seřadí dle tohoto kritéria. Postupným psaním znaků se pochopitelně zúží počet vyhovujících položek - postupně se modrají.

Fulltextové vyhledávání - kaskádovité vnořování

Hledání probíhá zadáním části inventárního čísla, názvu karty nebo jiného výrazu #2.

Skladové karty se nemusí před zahájením hledání seřadit. Výhodou tohoto hledání je, že není třeba zadávat výraz dle počátečních znaků; hledaný výraz se může nacházet i uprostřed i na konci. Např. pokud ve sloupci hledám název „Testpoint“, stačí zadat pouze výraz „point“ a program najde vyhovující výraz. Výsledek hledání - filtr - se zobrazí v novém okně, kde je dále možno hledat dle dalšího výrazu (opětovným kliknutím myší do pole "dále dohledat:" nebo klávesou "mezerník" a napsáním dalšího hledacího výrazu), tj. další úroveň vnoření. 

Výsledek hledání, tj. zobrazený výběr karet, lze dále zobrazit a použít v základním seznamu skladových karet tlačítkem "V základním seznamu karet použít tento výběr".

Pro zobrazení opět celého seznamu skladových karet slouží tlačítko "Zobrazit celý seznam".


Vyhledávání přes klávesu F7 (dolní menu)

 Tento typ vyhledávání je podobný inkrementálnímu (funguje pouze podle počátečních znaků), tzn. že zadané znaky musí přesně odpovídat počátečním znakům hledané položky. Toto vyhledávání umožňuje více kritérií pro vyhledávání. Po zadání kritéria se seznam samozřejmě seřadí podle zadaného kritéria.Nastavení seznamu - sloupců (údajů) skladových karet

Program umožňuje upravit pro přehlednost obrazovku se skladovými kartami a přehledy tak, že si každý uživatel může určit, které údaje a v jakém pořadí se v seznamu budou zobrazovat.

Toto se nastavuje ve ve dvou úrovních:

 • Interaktivní dohledávání karty - nastavení platí pouze pro režim Fulltextové dohledání sklad. karet
  • Dle začátku čísla, pak dle začátku textu... - výraz je nejprve hledán dle začátku v inventárním čísle. Pokud je nalezen, hledání je ukončeno a zobrazí se výsledek hledání, jinak pokračuje hledání v názvu skladové karty, také dle začátku. 
  • Dle začátku čísla, pak dle fulltextu - výraz je nejprve hledán dle začátku v inventárním čísle. Pokud je nalezen, hledání je ukončeno a zobrazí se výsledek hledání, jinak pokračuje hledání kdekoliv v názvu skladové karty (začátku/uprostřed/konci). 
  • Dle začátku čísla i dle fulltextu najednou - výraz je hledán dle začátku v inventárním čísle a současně i kdekoliv v názvu skladové karty (začátku/uprostřed/konci). 
  • Dle fulltextu v čísle i textu - výraz je hledán v inventárním čísle i kdekoliv v názvu skladové karty (začátku/uprostřed/konci).

 • Při vstupu do karet jít na začátek seznamu
  Při vstupu do modulu „Skladové karty“ je na obrazovce zobrazen konec seznamu skladových karet. Touto volbou se seznam skladových karet vždy zobrazí od začátku. 

 • Při opakovaném vstupu si pamatovat poslední pozici
  Po opuštění modulu „Skladové karty“ a opětovném vstupu je běžně kurzor na první nebo poslední skladové kartě. Také při přepínání přes vazby do jiných modulů nelze vždy docílit návratu na výchozí skladovou kartu. Touto volbou bude kurzor na skladové kartě před opuštěním seznamu skladových karet.

 • Předvolit 
  Inkrementální/fulltextové dohledání - viz. výše. 

 • Další údaje v seznamu karet
  Při vstupu do modulu "Skladové karty" jsou zobrazeny čtyři sloupce implicitně (inventární číslo, název, množství a MJ). U těchto sloupců lze pouze ovlivnit šířku. Údaje ostatních sloupců skladové karty jsou individuální, tj. každý uživatel může mít vlastní nastavení podle potřeby. Šipkou se zobrazí nabídka s údaji skladové karty (prodejní ceny v místní i cizí měně, skladová cena/MJ, ocenění, prodejní ceny dle rabatních skupin s nebo bez DPH, Sortiment, Cizí výraz, Mn./Bal., apod.), výběr se provede kliknutím na požadovaný údaj a ve vedlejším sloupci lze změnit šířku vybraného sloupce.

Platnost skladové karty a funkce pro zobrazení skladových karet v seznamu

Skladovou kartu nelze vymazat, pokud jsou na ní již uskutečněné pohyby (z důvodů sledování historie skladových karet). Na skladové kartě lze ovšem označit platnost karty. Po vyznačení data platnosti karty (F4 Změna karty a vyplnění pole Platnost do roku:) tato karta vypadne ze seznamu Aktuálních karet a již se při vstupu do seznamu skladových karet, pořizování příjemek či výdejek a dalších dokladů nenabízí. Pokud je potřeba zobrazit pouze vyřazené nebo všechny karty, je nutné označit jednu z nabídek v pravém horním rohu seznamu skladových karet.


 • No labels