Tento výkaz se nachází v Přehledech ke mzdám - Přehledy, kde si v horní části nastavíte sledované období. Po sestavení výkazu lze pomocí šipky zobrazit detailní údaje k danému řádku výkazu.


  • No labels