Výkaz P 2-04 čtvrtletní výkaz o práci

 

Tento výkaz se nachází v Přehledech ke mzdám, kde si v horní části nastavíte sledované období (čtvrtletí) a v dolní části můžete volit buď přímo výkaz, nebo podklad, který obsahuje detailní údaje k výkazu.
v


  • No labels