Pro tyto operace jsou definovány položky Roční/pololetní odměny.


Tyto složky použijeme s celou částkou odměny v měsíci, kdy je zúčtován 13. či 14. plat, přičemž odpovídající částka bude automaticky rozpočítána v tomto a v následujících obdobích do průměru pro náhrady. Poměrnou výši odměny zahrnutou do průměru pro dané čtvrtletí si můžete ověřit na sestavě průměrů, a to v kolonce rozpočítaná částka. Sestavu průměrů naleznete ve Zpracování mezd.  • No labels