Pro účely proplácení náhrady při dočasné pracovní neschopnosti jsou nyní používané upravené (redukované) průměrné hodinové výdělky pro pracovněprávní účely - ve zkratce to budou průměry pro nemoc.

Průměrné hodinové výdělky pro pracovněprávní účely jsou přepočteny koeficientem, který odpovídá přepočtu z kalendářních dnů na pracovní hodinu, limity pro krácení PHV jsou shodné s limity danými zákonem o nemocenském pojištění.

Výši těchto limitů najdete v nastavení/pojišťovny

Všechny tyto propočty provádí PREMIER sám - uživatel do tohoto propočtu nijak nezasahuje. Základem pro tento propočet je vždy průměrný hodinový výdělek, ať už pravděpodobný nebo vypočtený z předchozích mezd. 


Přehled upravených PHV najdete ve zpracování mezd:

Pro konkrétní zaměstnance ho pak uvidíte v nastavení - mzdové údaje  • No labels