V „Přehledech ke mzdám“ si zvolíte požadované období a dále pokračujete volbou „Universální přehledy“.

Zde se dostanete do přehledu jednotlivých měsíců všech v daném období zpracovaných zaměstnanců. Jeden řádek vždy představuje jeden zpracovaný měsíc konkrétního zaměstnance. V tomto přehledu můžete použít uživatelský filtr (poslední tlačítko vpravo od posuvné lišty). Pomocí tohoto filtru si můžete vybrat jakékoliv záznamy (dle zvolených podmínek viz. obr.). Např. pokud chci pouze HPP a u nich hrubou mzdu, základ soc. pojištění, zálohu na daň. Postup je následující :


1. V uživatelském filtru zvolíte podmínku a tlačítkem přidat do filtru ji přesunete do spodní části, poté zvolíte OK.2. V tomto přehledu můžete použít Smart filtr.

 

Dovolujeme si uživatele upozornit, že celková hrubá mzda je tvořena součtem položek:

mz_hruba+mz_nosoc+mz_odsofo+mz_odstat+nat_poz

 

Kde jednotlivé položky jsou :

mz_nosoc – složky nepodléhající odvodům

mz_odsofo – odměny ze soc. fondů

mz_odstat – odměny statutárních org.

nat_poz – naturální požitky


V případě, že chcete zjistit údaje přímo z výkazů práce (např. částku za konkrétní mzdovou položku za sled. období) nelze použít „Universální přehled“, ale musíte úplně stejně použít „Archiv mzdových položek“.

 

3. Export dat. Tlačítkem Tiskárny (na pravém horním rohu) provedete export dat.
  • No labels