Program PREMIER umožňuje importovat záznamy s docházkou z docházkových systémů. Tuto možnost naleznete v Mzdy – Výkazy práce – Načtení dat z docházky. V nabídce zvolíte typ docházky (v nabídce se nabízí aktuálně připravené importy) a pomocí tlačítka „Přidat“ přidáme do seznamu tolik položek, kolik kódů budeme z docházky načítat. U každého řádku nastavte oba kódy (mzdová položka PREMIER– kód položky docházky). Zaškrtávací pole „Přebírat částku“ má smysl v případě, že ve formátu importu z příslušné docházky ( tlačítko ) je přenášena také částka. Tato volba znamená, že Premier nebude u této položky počítat částku, ale přebere ji z docházkového systému (lze např. u odměn, příplatků atd.). Pokud není zaškrtnuto počítá částku Premier a to na základě přenášených hodin/dnů u dané položky a jejího nastavení v programu. Volba „Smazat použitý“ má vliv na ručně pořízené položky ve výkazu práce před importem z docházky. Při importu bude ve výkazu práce u takto zaškrtnutých položek smazána ručně pořízená položka (položky pořízené načtením z docházky jsou při opakovaném importu mazány automaticky) s příslušným kódem v případě, že se v importu za daný měsíc a daného zaměstnance bude vyskytovat v docházce.

POZOR

Po nastavení nového typu importu si před prvním načtením dat proveďte zálohu dat.


Základní vazební podmínka identifikace zaměstnance mezi docházkou a mzdovým modulem je osobní číslo zaměstnance (číslo prac. poměru). Toto musí být jednoznačné a to i v rámci více prac. poměrů jednoho zaměstnance (musí mít různá os. čísla).

Pokud Vámi požadovaná docházka není v nabídce, doporučujeme použít po domluvě s dodavatelem docházky „Import z externího souboru“ jehož popis struktury si zobrazíte stiskem tlačítka . Vždy se zobrazuje popis struktury  vybraného typu docházky.

Speciálním importem je „Import z práce na zakázkách“, který lze využít v případě používání modulu Zakázky – Práce za zakázkách přímo v programu PREMIER - VIZ 4. Zakázky


DOPORUČENÍ PRO VÝVOJÁŘE EXTERNÍCH DOCHÁZEK

Struktura dat při importu z externí docházky

Jelikož i v Premieru je grafické rozhraní pro zobrazení přítomnosti/nepřítomnosti zaměstnance v jednotlivých dnech, tak by ideální import měl být také „poskládán“ z na sebe navazujících intervalů. Pokud první den je změna během dne, např. 4 hod pracoval a 4 hod náhrada mzdy, tak tento uvést jako samostatný interval.


V importu jsou  údaje o pracovních hodinách a dnech, jež se vážou k dané mzdové položce. Pokud je např. položka odpracované doby jen jedna (kumulativní) a nejsou zadány údaje o datumech Od a Do, tak je program doplní začátkem a koncem měsíce. U náhrad a neschopností by tyto položky měly být vždy x krát s vyplněnými datumy Od a Do (např. Od 6.4.2020 Do 9.4.2020 náhrada mzdy 4 dny 32 hod.).
  • No labels