Školení/zdravotní prohlídky/kursy - personalistika

Umožňuje k vybranému (po zaškrtnutí volby „zobrazit všechny zaměstnance“ ke všem) zaměstnanci zapisovat termíny školení, prohlídek, kursů atd. Program umožňuje tvorbu číselníku školení s nastavením periodicity a tvorbu přehledů. Zároveň Vám nabízí následující termín školení.

Také umožňuje rozdělit jednotlivé kódy školení do skupin:

např:

Vhodným nastavením kódů Vám umožní přehledné výstupy a plánování v oblasti zdravotních prohlídek, školení a referenčních kursů. V rámci jednoho kódu doporučujeme kombinovat jen zdrav. rizika/kursy se stejnou periodicitou konání např. kód 2HP znamená Prohlídku na hluk a prach co 2 roky, kód 1V pak Vibrace co 1 rok.

 Kódy můžete rozlišovat jako číselné řady:

Ke každému školení lze nyní používat číselník typů školení a kategorií školení, které poté můžete využít při přehledech, filtrech, řazeních a sumacích.

Např:

Podrobně o této problematice v kapitole: 5. Management znalostí

Sledování hodin zdravotních rizik

 

Ve výkazech práce je možno u každého zaměstnance evidovat měsíční sumy hodin v jednotlivých typech rizik.

Tyto hodnoty lze následně sledovat, sumovat dle vybraných kritérií a následně vyhodnocovat v přehledu Rizika, který naleznete v Přehledy ke mzdám – nabídka Přehledy

  • No labels