Postup pro nastavení penzijního a životního pojištění

Nastavení penzijního fondu nebo životní pojišťovny do seznamu fondů

V seznamu pojišťoven si nastavíte penzijní fond resp. životní pojišťovnu. U nastavení fondu/pojišťovny si můžete zvolit – Hromadná platba, tzn., že odvádíte jednou položkou dohromady za všechny zaměstnance pojištěné u daného fondu příspěvek zaměstnance a druhou položkou příspěvek zaměstnavatele. Toto nastavení je výhodné neboť šetří peníze za poplatky spojené s počtem položek na příkazu k úhradě. Pro fond lze v tomto případě vygenerovat soubor s rozpisem příspěvků jednotlivých zaměstnanců (vždy budou 2 – první s příspěvky zaměstnance a druhý s příspěvky zaměstnavatele). Formát souboru si musíte nastavit v nabídce „Formát výstupního souboru“. Soubor se tvoří v příkazech k úhradě – „Výstup pro PF“.

 

    ad 1 - zvolíte typ organizace - penzijní fond

    ad 2 - zvolíte přednastavený formát výstupního souboru

    ad 3 - můžete si zvolit speciální analytiku pro každý z penzijních fondů

    ad 4 - při zvolení tlačítka "použít hromadnou platbu" budete mít v příkazu k úhradě sečteny příspěvky za všechny zaměstnance pro tento PF v jedné částce - fondu pak vygenerujete soubor s rozpisem položek za jednotlivé zaměstnance.

    ad 5 - zvolíte případné jiné formáty pro VS 

    ad 6 - zvolíte případný jiný formát pro SS


Mzdové položky pro příspěvky PP a ŽP

Důležité je použít správné mzdové položky:

druhdruh příspěvkukód mzdové položkypopis mzdové položky
Penzijní fondpříspěvěk zaměstnavatele420příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Penzijní fondpříspěvěk zaměstnance421příspěvek zaměstnance na penzijní připojištění

Životní pojištění

příspěvěk zaměstnavatele430příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění
Životní pojištěnípříspěvěk zaměstnance431příspěvek zaměstnance na životní pojištění

Pro PF slouží mzdové položky 420 a 421 a pro ŽP slouží položky 430 a 431


Nastavení příspěvku na PP za zaměstnavatele

Než nastavíte zaměstnanci příspěvky zaměstnavatele na PP položkou 420 - zkontrolujte si její nastavení ve mzdových položkách, zda vyhovuje způsobu, který jste si u zaměstnavatele pro poskytování příspěvků zaměstnancům zvolili, tj. zda budete příspěvek poskytovat pevně stanovenou částkou nebo procentem z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) - (toto by mělo být specifikováno přímo ve smlouvě s fondem). V nastavení mzdové položky si proto zkontrolujte způsob výpočtu. Pro změnu nastavení použijte tlačítko „Vybrat“ vpravo nahoře - viz obrázek. 

Pokud byste potřebovali použít obě varianty, pak musíte vytvořit pro příspěvek zaměstnavatele ještě i druhou mzdovou položku - zkopírováním položky 420 - např. 422, kde si nastavíte potřebnou variantu způsobu výpočtu výše příspěvku (např. 420 bude částkou, 422 procentem z VZSP) a tyto mzdové položky přiřadit zaměstnancům.Nastavení příspěvků ve mzdových údajích zaměstnance

 U zaměstnance - F6 nastavení - mzdové údaje – přidat mzdovou položku příspěvku zaměstnavatele i zaměstnance (pokud mzdovou položku nenajdete ve standardní sadě založte novou – viz. „Mzdové položky“)


Příspěvek zaměstnance na penzijní připojištění

V nastavení zaměstnance - mzdové údaje zadáte zaměstnanci jako novou mzdovou položku příspěvek zaměstnance na PP 

Příspěvek zaměstnavatele na PP ve mzdovém nastavení zaměstnance

Jako další položku nastavíte u zaměstnance příspěvek zaměstnavatele na PP - výši příspěvku, pokud má být pevnou částkou, budete nastavovat zaměstnancům až zde. 

 

kromě částky - sazby doplníte platnost a vyberete i PF, kterému budete příspěvky odvádět - pokud máte v parametrech mezd zatrženo "hromadná platba" - nemusíte vyplňovat čísla účtu a symboly pro platby - do příkazu k úhradě budou převzaty z parametrů mezd - nastavení příslušného PF. Pokud "hromadná platba" zatrženo nemáte, pak musíte vyplnit i údaje o účtu.Výstupní soubory pro penzijní fond u hromadných plateb

Po zpracování mezd, kdy posíláte penzijním fondům hromadné platby příspěvků zaměstnavatele nebo srážek příspěvků zaměstnanců, jste dále povinni předat příslušnému fondu soubor sloužící pro rozúčtování detailů. Tyto soubory získáte v rámci tvorby příkazů k úhradě takto :


Příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele na životní pojištění

U příspěvků na životní pojištění budete postupovat obdobně, jak je popsáno výše - použijete mzdové položky 430 a 431. V nastavení doplníte také životní pojišťovnu do seznamu pojišťoven a fondů.


  • No labels