Je to stejná účtová osnova jako je ve Správce - Předvoľby globální - Účtová osnova nebo Účetnictví - Osnova/dokl. řady - Účtová osnova.

Toto nastavení přebíráte z účetnictví, pokud je zpracováváte přímo v PREMIERU. Pokud zpracováváte mzdy v PREMIERU jako externí (účtování je v jiném SW), musíte si účetní osnovu nastavit podle účetnictví, aby bylo provedeno správně zaúčtování mezd. Pokud v účtové osnově měníte položky, které se týkají mezd, vždy si zkontrolujte ve spolupráci s finanční účtárnou v nastavení jednotlivých mzdových položek, zda je u nich účtování nastaveno správně.

Podobně jak tomu je u mzdových položek - pro každé nové účetní období je zapotřebí účtovou osnovu zkopírovat.


Více najdete v kapitole z účetnictví : 7.1 Účtová osnova
  • No labels