Daňová a sociální soustava fyzických osob - obecně

V nastavení pojišťovny najdete i Daňovou soustavu - jde o oblast, ve které jsou nastaveny podklady, které se netýkají pouze daně, ale také minimální mzdy, sociálního i zdravotního pojištění.


Důležité je vědět, že do Daňové soustavy byste neměli uživatelsky zasahovat - aktualizaci těchto údajů získáte vždy provedením aktualizace programu.

Pokud byste z nějakých důvodů vytvořili daňovou soustavu pro příští rok např. kopírováním z minulého roku a pouze si přepsali hodnoty, které potřebujete, vystavujete se nebezpečí, že na některý z údajů zapomenete a budete pak používat chybné parametry. Ke správným hodnotám (nastaveným přímo PREMIEREM) byste se vrátili tak, že smažete poslední řádek a následně zvolíte tlačítko "Aktualizovat z www.prem.cz" - údaje pro daný rok se vám přepíší.


K jednotlivým oblastem tohoto nastavení:

Sazby daně

V současné době je jednotná 15% sazba daně, proto se tato sazba objevuje na všech řádcích. Ve výpočtech se zohledňuje také hranice pro výpočet solidární daně - ta je nastavena přímo v programu.


Sociální a zdravotní pojištění

Údaje pojistnému a zdravotnímu pojištění jsou také pod tlačítkem "..."


Minimální mzda a minimální tarifyNemocenské pojištění
Ostatní údaje

Pod tlačítkem "ostatní údaje" najdete nastavení, které se týká

Exekucí 

Hranice pro osvobození od daně z příjmu u příspěvků na životní a penzijní pojištění

Povinného podílu osob se ZPS 

Dovolené

Ochranné lhůty a podpůrčí doby u dávek nemocenského pojištění

Nově od 08/2017 zde najdete také nastavení výše zákonného pojištění - tato hodnota se zde zkopírovala z Parametrů mezd - tato změna byla provedena z důvodu umožnění změny sazby zákonného pojištění u zaměstnavatele.

Změna sazby zákonného pojištění


Pro uskutečnění změny sazby zákonného pojištění je nutno tuto změnu provést v Parametrech mezd a také v novém políčku v Ostatních údajích v Daňové soustavě pro daný rok - viz obrázek výše - tento zápis bude stačit v případě, že ke změně sazby dochází od ledna daného roku.

Pokud by ke změně došlo v průběhu roku, pak bude zapotřebí v Daňové soustavě vytvořit pro daný rok formou kopie další řádek, který bude platný od změny sazby zákonného pojištění - v příkladu níže změna od července 2017 na hodnotu 4 promile.Takto si zajistíte, že při zpětné tvorbě sestav k zákonnému pojištění bude použita historicky správná sazba.

UPOZORNĚNÍ

Změnu sazby zákonného pojištění lze realizovat pouze s platností od prvního měsíce nového kvartálu!

Limity pro plátce pojistného - státToto pole bude u většiny zaměstnavatelů s nulovou hodnotou, protože je určeno výhradně pro chráněné dílny.

POUZE ZAMĚSTNAVATELÉ, KTEŘÍ JSOU "CHRÁNĚNOU DÍLNOU" A MAJÍ TUTO VOLBU ZAŠKRTNUTOU V GLOBÁLNÍCH PŘEDVOLBÁCH V ZÁLOŽCE "MZDY", BUDOU MÍT V TOMTO POLI UVEDENOU HODNOTU ODPOČTU, KTERÝ MOHOU PROVÉST Z VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ U ZAMĚSTNANCŮ SE ZPS.

Toto je jediný údaj v parametrech mezd, který byste měli uživatelsky ovlivnit zadáním příslušné částky - a to jedině při prvním zápisu informace, že jste chráněnou dílnou - v dalších letech se i toto pole u vás vyplní samo při aktualizaci PREMIERA.


  • No labels