Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavení

Zde si můžete vytvořit číselník předkontací kategorií zaměstnanců a také zapsat nákladový účet, na který pak budete účtovat jejich mzdy. Toto nastavení budete dále používat při zapisování mzdových údajů u jednotlivých zaměstnanců.
  • No labels