Zde je k dispozici vzor pro evidenci hodin za všechny zaměstnance v té nejzákladnější podobě - abecedně řazeného seznamu všech zaměstnanců s políčky pro doplnění hodin.

Je to pouze okrajové řešení.


  • No labels