Informace

Zde si můžete vytisknout prázdný formulář pracovní smlouvy, který je určen k doplnění. Jde však pouze o ten nejzákladnější a nejjednodušší vzor, který nemusí vyhovovat vaším požadavkům. Většina uživatelů používá vlastní vzory pracovních smluv, které má přizpůsobené svým podmínkám.


Zpracování pracovní smlouvy pomocí propojení s aplikací MS Word

Pro zpracování pracovní smlouvy pro konkrétního zaměstnance používejte spíše možnost viz obrázek, kde již budete mít osobní údaje zaměstnance

 

Blíže k této problematice v odstavci: 1.4.5. Smlouva, výměr – propojení Ms Word, OOD

  • No labels