Formulář, který si takto můžete vytisknout nebo exportovat, můžete použít pro ruční vyplnění a dále používat jako podklad pro výpočet mezd.

Nejde však o formát, který by vyhovoval legislativním požadavkům na evidenci docházky, pouze o pomůcku pro usnadnění zpracování mezd.


  • No labels