Tato funkce umožňuje uživateli  přehled o dokumentech vytvořených v personalistice k daném zaměstnanci. Jedná se o přehled dokumentů vytvořených v programu Premier a exportovaných do externího souboru (PDF, DOC, ODT). Při tomto exportu program nabízí uložení souboru do předvoleného adresáře (ten je nastaven v uživatelských předvolbách a z hlediska mzdové agendy by tento adresář měl být přístupný pouze oprávněným uživatelům dle práv pro práci v síti). Pokud již soubor v tomto umístění existuje, nabídne program volbu přepsat/přejmenovat. Volbou "přepsat" dojde nejen k fyzickému přepsání souboru, ale také k výmazu původního záznamu o souboru v přehledu dokumentů.


V rámci přehledu správy dokumentů lze soubory vložit i "ručně" (klik pravým tlačítkem myši na skupinu dokumentů) a k tomuto souboru přiřadit konkrétního zaměstnance, popř. jeho PP.

Dokumenty se automaticky ukládají do jednotlivých skupin (plat. výměry, smlouvy, ELDP, potvrzení ....) a lze je mezi nimi přesouvat. Ke každému dokumentu lze také přiřadit "poznámku" - např. čeho se dokument týká. Pokud je ve chvíli přidání dokumentů nastaven filtr na zaměstnance,  bude u přidaných dokumentů automaticky přiřazen tento zaměstnanec - viz. údaj v "poznámce" k dokumentu.


Přehled se otevře s "přednastaveným  filtrem na zaměstnance na němž stojíte. Pro zobrazení všech dokumentů zrušte filtr: 

Postup pro vložení dokumentu do Přehledu dokumentů konkrétního zaměstnance

  1. Soubor, který chcete vložit, označíte klikem pravého tlačítka myši a zvolíte "kopírovat" (nepoužívejte Ctrl+C)
  2. V Přehledu dokumentů vyberete složku, do které chcete soubor vložit a taktéž ji označíte klikem pravého tlačítka myši
  3. Zvolíte možnost "přilepit soubor"

    UPOZORNĚNÍ

    Pokud v PREMIERU pracujete na vzdálené ploše, pak soubory, které chcete do Přehledu dokumentů vkládat, musí být uložené taktéž na vzdálené ploše.


  • No labels