Pracovní smlouva

zde se vám otevře pohled na původní pracovní smlouvu a všechny její následné dodatky, které si můžete vytisknout, případně vytvořit nové.

PAMATUJTE !

Při zadávání změn pracovní smlouvy nikdy neprovádějte změny v původní pracovní smlouvě (použitím tlačítka "změnit"), nýbrž vždy zvolte tlačítko "nová" a uložte příslušnou změnu jako dodatek k pracovní smlouvě. Takto budete mít správně zachovanou historii všech dosavadních změn.DOPORUČUJEME!

Příslušné změny si zapisujte a ukládejte jako dodatky k pracovní smlouvě i v případě, že netisknete tento pracovněprávní dokument z PREMIERA, ale tisknete si ho u sebe we Wordu. 


Propojení s MS Word a OOD 

Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice.

Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu (dodatek pracovní smlouvy, platový /mzdový výměr) zpracovaný ve formátu MS Word/OOD, pak jistě uvítáte možnost přenosu vybraných údajů o zaměstnanci do tohoto dokumentu a jeho následné uložení/úprava/tisk. V tisku pracovní smlouvy/ výměru zvolíte možnost „Vlastní“ (tlačítko je aktivní jen u uloženého dokumentu):

Po jeho stisku zadáte pomocí tlačítka "..." soubor se zdrojovou pracovní smlouvou. Tato smlouva je vytvořena ve Wordu a místo údajů o zaměstnanci obsahuje textové proměnné viz. obr.

Taková smlouva/výměr se Vám bude nabízet přímo v programu jako implicitní, nebo si ji můžete zkopírovat z adresáře Premier.

Po zkopírování nebo po prvním použití naší základní (zdrojový soubor pak naleznete ve složce volných dokumentů) si ji můžete upravit dle svých představ, pojmenovat, uložit do jiné složky a nastavit si ji do číselníku zdrojů. Seznam proměnných  - údajů z personalistiky si můžete prohlédnout pomocí tlačítka „Seznam proměnných“. Dále opět pomocí tlačítka "..." zadáte cílový adresář a pokud chcete výsledný soubor s údaji o zaměstnanci uložit pod jiným názvem, než nabízený („nová_smlouva“), pak jej vypište. Pokud chcete cílový dokument uložit do již existujícího souboru jinde na disku, opět použijte tlačítko "..."  za názvem souboru. Tvorbu cílového dokumentu dokončíte stiskem volby „Export“ – otevře se aplikace Ms Word s otevřeným dokumentem.

Pro možnost hromadného exportu do MS WORD/ OOD použijte přehledu platových výměrů/prac. smluv, který naleznete v zaměstnancích – Přehledy - Přehled plat. vým./prac. smluv. Zde je možnost hromadného tisku - generování souborů, kde název výstupního dokumentu je automaticky tvořen slovy „vymer_“ nebo „smlouva_“ (nebo Vámi zvoleného textu) a dále příjmením a jménem zaměstnance.

Nastavení  textového pole v aplikaci Ms Word 2010

 

Klikněte na kartu Soubor.

Klikněte na tlačítko Možnosti.

Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.

Pod položkou Přizpůsobit pás karet klikněte na položku Hlavní karty.

V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na tlačítko OK.

Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Režim návrhu a potom klikněte na požadované ovládací prvky. 


Po přidání textového pole formuláře jej lze rozkliknout a do kolonky „Výchozí text“ zadat pojmenování pole a do kolonky „Záložka“ vložte název dané proměnné. V našem příkladu má hodnotu „misto_n“, což je místo narození (seznam těchto proměnných je v Premieru viz. výše). Takových textových polí může být v dokumentu neomezený počet a Premier je nahradí skutečnými hodnotami daného zaměstnance.


Ms Word 2007 můžete tyto textová pole formuláře do dokumentu přidávat pomocí volby v horním menu: Zobrazit – panely nástrojů – Formuláře. Objeví se Vám nabídka:  

a kliknutím na možnost „ab“ se Vám v dokumentu objeví prázdné pole. Dvojitým klikem jej otevřete a vyplníte hodnoty viz. výše.


Nastavení  textového pole v aplikaci OpenOffice Writer

Tvorba textového pole: vyberete možnost „Jiné ….“

V záložce „proměnné“ zvolte typ: uživatelská pole  a zde v dolní části vyplníte údaje Název a Hodnota. Do údaje Název se vyplňuje proměnná ze systému Premier, do hodnoty si zapište své pojmenování pole a stiskněte tlačítko „Vložit“.


  • No labels