Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zpracování poslední mzdy zaměstnance, kterému skončil pracovní poměr vytisknete po zpracování jeho poslední mzdy následující sestavy takto:


V Personalistice si vyberete daného zaměstnance a zvolíte na dolní liště Sestavy (F8)


Mzdový list

ad (1)  Vytisknete mzdový list

ad (2) Na rubovou stranu mzdového listu vytisknete přílohu ke mzdovému listu.

ad (3) Pokud má tento zaměstnanec prováděné exekuční srážky, můžete si jako další přílohu vytisknout Srážky v roce.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Vytiskněte danému zaměstnanci potvrzení o zdanitelných příjmech, pokud o ně požádá.

Zaměstnanci (vyberete si požadovaného zaměstnance) - Sestavy (F8) - Ostatní sestavy /potvrzení - Roční zúčtování/potvrzení daně - zvolíte příslušný rok - zvolíte "Potvrzení" a zkontrolujete potvrzované údaje. Potvrzení bude vytištěno ve formátu, který je v souladu s aktuální legislativou. Blíže o této problematice v kapitole 6. 2 Roční zúčtování daně


Evidenční list důchodového pojištění

Vytiskněte nebo odešlete ELDP

Zaměstnanci (vyberete si požadovaného zaměstnance) - Sestavy - Ostatní sestavy - potvrzení - ELDP

Při  elektronickém odesílání ELDP budete postupovat podle postupu, který je podrobně v kapitole: Postup pro odesílání podání


Status: Aktivní/neaktivní

V nastavení zaměstnance si můžete označít tohoto zaměstnance jako neaktivního. 

V tomto případě se vám již nebude zobrazovat v návrzích žádných mzdových přehledů (např. ve výkazech práce, zpracování mezd apod). Pokud byste následně potřebovali k tomuto zaměstnanci něco dodatečně tisknout, pak byste ho opět museli vrátit mezi "aktivní".

Bývalého zaměstnance si můžete stabilně ponechat v aktivních, pokud vám to nebude překážet - takto budete mít snadný přístup ke všem tiskům.  • No labels