Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Toto potvrzení, které budete vydávat zaměstnanci, který se po skončení pracovního poměru u vás chystá přihlásit jako uchazeč na úřadu práce, vytisknete v zobrazení "Potvrzení o zaměstnání" .Před tiskem tohoto potvrzení je zapotřebí mít vyplněno "Rozvázání pracovního poměru" viz předešlé kapitoly a mít doplněny vyznačené údaje v zobrazení Potvrzení o zaměstnání,

Všechny údaje si před vytištěním a předáním zaměstnanci pečlivě zkontrolujte a pro další potřebu nezapomeňte uložit. 


Potvrzení v tištěné podobě pak bude vypadat takto: 


Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti:

UPOZORNĚNÍ

Pro správné vyplnění a tisk Potvrzení pro úřad práce je zapotřebí VŽDY vyplnit v "Rozvázání pracovního poměru" pole "důvod dle ÚP" a formulář Rozvázání pracovního poměru uložit. Program automaticky nepřebírá "důvod" ze zapsaného § dle ZP.
  • No labels