Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Přihláška na OSSZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání)

Po zapsání všech údajů dle předešlých kapitol můžete v Sestavách (F8) otevřít přihlášku na OSSZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání)


Odeslání Oznámení o nástupu

Po uložení Přihlášky můžete přistoupit k jejímu elektronickému odeslání. V Personalistice zvolíte v Přehledech Hlášení OSSZ:Odeslání Oznámení o nástupu prostřednictvím VREP


Odeslání pomocí ISDS (datové schránky)

Po odeslání pomocí ISDS se vám taktéž příslušný řádek označí jako potvrzený. Budete tak mít přehled o tom, která podání již byla odeslána a která teprve budete muset zpracovat.


Šifrovací certifikát ČSSZ

Šifrovací certifikát, který vydává a pravidelně mění ČSSZ pro účely elektronické komunikace, je přímo součástí programu PREMIER. V případě, kdy CSSZ vydá nový šifrovací certifikát, je pouze potřeba provést aktualizaci programu PREMIER, aby tento certifikát byl používán při šifrování odesílaných podání (přihlášky, odhlášky, přehledy pojistného). Nemusíte si tedy tento certifikát stahovat či instalovat sami.
  • No labels