K čemu slouží osobní heslo

Osobní heslo zaměstnance je určeno pro uživatele, kteří chtějí odesílat svým zaměstnancům výplatní pásky a ty mít chráněny heslem tak, aby k nim měl přístup pouze dotyčný zaměstnanec.

V případě nastavení hesla k zaměstnanci lze využít nejen elektronické odesílání výplatních pásek na emailovou adresu zaměstnance, ale lze tyto pouze vyexportovat a rozeslat zaměstnancům jiným způsobem.

Nastavení osobního hesla

Heslo je možno nastavit 2 způsoby:

  1. Zadat ručně - heslo se bude objevovat uživateli s přístupem do personalistiky
  2. Generovat heslo automaticky - program vygeneruje náhodné heslo o délce 5 alfanumerických znaků a toto heslo zašle pomocí SMTP na emailovou adresu zaměstnance. Jen ten bude znát toto heslo, neboť takto vygenerované heslo nebude přístupno uživateli mezd.

    Zadané  heslo platí pro všechny PP daného zaměstnance.Zasílání výplatních pásek elektronicky přes SMTP ve formátu PDF chráněným heslem

V tisku pásek zvolte volbu:

Následuje export

  • potvrdíte navržené zaměstnance k rozeslání (případně zrušíte háček u těch, kterým odeslat pásku nechcete)

Po stisku OK jsou do zvoleného adresáře vyexportovány výplatní pásky vybraných zaměstnanců  a pokud  je u zaměstnance zadáno heslo, pak je i páska chráněna heslem.

V případě, že již nechcete pokračovat odesíláním pásek pomocí SMTP  zvolte v následující obrazovce Storno.Nastavení pro odesílání výplatních lístků e-mailem

Pokud chcete pásky takto rozesílat emailem, musíte mít v Uživatelských předvolbách – přenastavení sítě, tisku, exportu – SMTP server – osobníPokud odesíláte výplatní lístky e-mailem pouze části zaměstnanců, můžete pro zefektivnění práce využít v rámci tisku výplatních lístků zbytku zaměstnanců volbu:

takto se vám vytisknou výplatní lístky pouze pro ty zaměstnance, kterým je máte předat v listinné podobě.


  • No labels