Hromadně můžete odesílat podání z Personalistiky.


Odesílání přihlášek a odhlášek ZP

UPOZORNĚNÍ

Pokud chcete odesílat více přihlášek najednou, nezapomeňte si předem vyfiltrovat pouze jednu ZP a pak teprve označte všechny řádky, případně si označte jenom ty řádky, které se vážou ke stejné zdravotní pojišťovně.

U každého zaměstnance můžete mít za jeden kalendářní rok uloženo i více evidenčních listů důchodového pojištění, které si označíte jako první, druhý .... . (např. první jste odesílali k žádosti o důchod, kdy pracovní poměr trval, následně jste zjistili chybu a odesílali jste opravný, poté odesíláte třetí - při skončení pracovního poměru zaměstnance).

Pokud odesíláte evidenční listy v papírové podobě, doporučujeme používat tento způsob tisku, kdy se přepnete přímo do návrhu tisku formuláře ve formátu .pdf - zde si pak zvolíte, zda chcete vytisknout pouze hodnoty do originálního formuláře ČSSZ, nebo si vytisknete celý formulář včetně pozadí.

Toto je již ukázka práce s .pdf souborem. Po rozkliknutí možnosti „Vytisknout“ si zvolíte, zda budete tisknout pouze data do originálního formuláře nebo celý dokument včetně barevného pozadí.

Zvolíte si zde zároveň i způsob umístění tiskopisu na stránce pro tisk.

Tento již hotový doklad si můžete uložit ve svém počítači pro případnou další potřebu.Hlášení ČSSZ

Odesílání ONZ (ČSSZ)

V nabídce Přehledy zvolíte Hlášení ČSSZ a vyberete možnost Hlášení o nástupech ... ONZ a zvolíte období, za které chcete realizovat hlášení


Odesílání ELDP

Obdobně můžete pracovat i s ELDP

U každého zaměstnance můžete mít za jeden kalendářní rok uloženo i více evidenčních listů důchodového pojištění, které si označíte jako první, druhý .... . (např. první jste odesílali k žádosti o důchod, kdy pracovní poměr trval, následně jste zjistili chybu a odesílali jste opravný, poté odesíláte třetí - při skončení pracovního poměru zaměstnance).


Odesílání oznámení o nástupu/ukončení zaměstnání na OSSZ

Obdobným způsobem můžete elektronicky odesílat na OSSZ oznámení o nástupu/ukončení zaměstnání nebo oznámení o změně. Oznámení o nástupu si můžete vygenerovat a uložit buď přímo v sestavách pro jednotlivé zaměstnance:  Mzdy – Zaměstnanci – Sestavy – Přihláška OSSZ  - kde přihlášku – odhlášku můžete zkontrolovat a uložit (případně vytisknout), dále pak budete pokračovat následujícím způsobem (doporučeno): Mzdy – zaměstnanci – Hlášení OSSZ  • No labels