Povinný podíl OZP - zpracování podkladů a tvorba hlášení

Statistika povinného podílu vychází z metodiky MPSV :

https://www.mpsv.cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-ozp

Podklady pro výpočet

Program při sestavování vychází z následujících nastavení:

  1. Nastavení způsobu proplácení svátků u zaměstnance s měsíční mzdou (Globální předvolby - mzdy) - pokud je nastaveno, že jsou svátky propláceny poměrnou částí základní mzdy (ne náhradou), pak jsou odpracované hodiny pro povinný podíl poníženy o tyto svátky (zaměstnanec skutečně nepracuje, ale na mzdovém listu jsou tyto hodiny zahrnuty do odpracovaných)
  2. Nastavení základního úvazku v platovém výměru (40, 38,75, 37,5) - na tento úvazek budou přepočteny odpracované hodiny při výpočtu přepočtených stavů
    Bez tohoto nastavení nemůže být povinný podíl OZP sestaven správně - toto pole tedy nikdy nemůže zůstat prázdné. Pokud v tomto poli ponecháte "0" a v poli týdenní úvazek nastavíte např. 20 hodin týdně, program bude považovat nastavených 20 hodin týdně jako plný úvazek platný u zaměstnavatele !
  3. Nastavení důchodu/osoby zdravotně znevýhodněné v nastavení zaměstnance - zde je důležitý typ invalidního důchodu/OZZ a dále datum  uplatnění povinného podíluZpůsob zpracování povinného podílu OZP

Výpočet povinného podílu OZP získáte z personalistiky - podmínkou je pochopitelně skutečnost, že mzdy za celý předchozí rok byly zpracovány v PREMIERU  - program má tedy k dispozici všechny potřebné údaje.


Pokud při zpracování zjistíte, že u některého ze zaměstnanců nemáte vyplněný důchod, případně nemáte správně zapsáno datum, od kterého je tento zaměstnanec považován za OZP - stačí před sestavením výpočtu tyto údaje opravit v nastavení zaměstnance - viz výše. Není zapotřebí zpětně z tohoto důvodu propočítávat mzdy.

Nastavení výše uvedených hodnot proto věnujte náležitou pozornost. U osob se sjednanou kratší pracovní dobou musí být také zadán základní úvazek, 


Úpravy

V sestaveném výkazu si můžete rozkliknout "detaily" pomocí šipek. Tyto detaily si pečlivě zkontrolujte, protože z nich program sestavuje výkaz. V detailech mohou být někteří zaměstnanci označeni barevně (viz. první na obr. níže) - jedná se o ty, u nichž se datum uplatnění  nastal/zanikl během měsíce a PP pokračoval. Program "neumí" rozdělit hodiny v takovém měsíci na uplatněné a neuplatněné a z důvodu opatrnosti celý měsíc vyloučí z povinného podílu (začne takového zaměstnance uplatňovat až od dalšího měsíce).

Povinný podíl OZP - sestava

Vypočtené hodnoty se zobrazí ve formuláři

  • No labels