Nabídka hromadné tisky slouží k tisku mzdových listů a také daňových prohlášení nebo žádostí o roční zúčtování daně. Pomocí této nabídky můžete hromadně vytisknout také obálky. 

Tisky mzdových listů

V seznamu zaměstnanců – Přehledy – Hromadné tisky  – si zvolíte požadované období, pomocí šipky si označíte jednotlivé zaměstnance, případně pomocí * na numerické klávesnici všechny zaměstnance - ve sloupci  „Označeno“ se objeví ANO. Ve spodní části obrazovky vyberete "mzdový list".

Více ohledně hromadných tisků Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o srážkové dani najdete v oddíle 6. 2 Roční zúčtování daně, tisky potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou a srážkovou daň a vyúčtování daně za zaměstnavatele.


Tisk daňových prohlášení / žádostí o roční zúčtování daně

Pokud potřebujete tisknout daňové prohlášení, pak si nejprve zkontrolujte nahoře období, zvolte příslušný rok a zvolte možnost "Zaměstnanci dle trvání PP", následně označte požadované zaměstnance a ve spodní části obrazovky zvolte "prohlášení". Dále pak můžete doplňující volbou označit, zda budete tisknout prohlášení případně žádost o roční zúčtování daně.

U daňových prohlášení PREMIER nabízí daňové prohlášení se zaškrtnutými těmi údaji, které platí k lednu příslušného roku. Pokud v průběhu roku dojde ke změně těchto údajů, nelze vytisknout pozměněné prohlášení - tyto změny zaměstnanec zapisuje ručně do pole změny údajů ve výtisku prohlášení.

Rozesílání daňových prohlášení - žádostí o roční zúčtování daně zaměstnancům e-mailem

Pokud místo tisku zvolíte export, můžete rozeslat tyto dokumenty všem zaměstnancům podobně jako výplatní lístky. PREMIER nabídne možnost zaheslování souborů a následně je jednotlivě odešle na e-mailové adresy zaměstnanců.

  • No labels