Obecné nastavení základních parametrů pro úspěšnou realizaci elektronické komunikace v PREMIERU najdete v kapitole "Elektronický podpis"

Návod k certifikátům: 1. 6 Export - záloha certifikátu  . Opačně podle tohoto návodu provedete Import.

Datové schránky

Pokud budete pro komunikaci s institucemi v oblasti mezd chtít využívat Datové schránky, je zapotřebí nastavit přihlašovací údaje takto:


Podpisové certifikáty

Druhou možností komunikace s institucemi je využití podpisových certifikátů - tyto nastavíte taktéž v uživatelských předvolbách, kde zvolíte tlačítko - volby pro síť, tisk, export.


Kvalifikovaný certifikát

Pro účely komunikace s ČSSZ a také s portálem zdravotních pojišťoven je nutno vlastnit tzv. kvalifikovaný certifikát - tento musí být nainstalovaný v počítači v internetu - v úložišti certifikátů, a to tak, aby bylo možno vyexportovat jeho veřejnou část.

V PREMIERU ho pak musíte vidět v nabídce certifikátů. Tento kvalifikovaný certifikát nastavíte takto:

Komerční certifikát

Druhým typem certifikátu je tzv. "komerční certifikát", který musíte mít v případě, že chcete elektronicky stahovat přímo z VREPU ČSSZ údaje o DPN  a také v případě, že chcete elektronicky komunikovat s VZP - zde navíc musíte mít dodatečné nastavený také Identifikátor pro komunikaci s VZP (tento identifikátor přiděluje klientům VZP přímo ve smlouvě o elektronické komunikaci).

Komerční certifikát nastavíte obdobně jako certifikát kvalifikovaný, ale pro nastavení požijete pole Certifikát 2

Centrální nastavení certifikátů

Pro účetní kanceláře, které zpracovávají mzdy pro více klientů a u všech těchto klientů chtějí používat k elektronické komunikaci s institucemi stejný certifikát, je určena možnost centrálního nastavení certifikátů. 


Šifrovací certifikát ČSSZ

Šifrovací certifikát, který vydává a pravidelně mění ČSSZ pro účely elektronické komunikace, je přímo součástí programu PREMIER. V případě, kdy CSSZ vydá nový šifrovací certifikát, je pouze potřeba provést aktualizaci programu PREMIER, aby tento certifikát byl používán při šifrování odesílaných podání (přihlášky, odhlášky, přehledy pojistného). Nemusíte si tedy tento certifikát stahovat či instalovat sami.
  • No labels