Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zadáme všechny údaje týkající se zaměstnance do kmenových údajů i údajů týkajících se pracovního poměru. Vyplníme dodatečně i údaje v sekci Sestavy - Pracovní smlouva - zajistíme si tak zobrazení běžící zkušební doby nebo nadcházejícího skončení pracovního poměru na dobu určitou zaměstnance (tyto údaje doporučujeme vyplnit i v případě, že nepoužíváte tisk pracovní smlouvy prostřednictvím programu Premier). Pokud jste zvyklí zakládat si do osobního spisu osobní kartu zaměstnance v tištěné podobě - můžete pro tyto účely použít tisk Přílohy ke mzdovému listu zaměstnance.

V Sestavách pro daného zaměstnance si uložte Přihlášku na OSSZ - pokud v budoucnu budete u zaměstnance provádět změny v údajích, které jsou předmětem hlášení OSSZ, PREMIER vám pak bude automaticky zobrazovat příslušná hlášení změn. Přihlášku si uložte vždy i v případě, že jste ji neodesílali přímo z PREMIERA (např. pokud jste přešli do zpracování mezd v PREMIERU z jiného SW).

 


Pokud zaměstnanec nedoložil při nástupu do zaměstnání některý z potřebných dokladů, můžete si poznámku o této skutečnosti poznamenat přímo k danému zaměstnanci tak, že si ho v seznamu zaměstnanců označíte a stisknutím pravého tlačítka myši otevřete možnost - vložit nalepovací poznámku. Tato poznámka se Vám bude zobrazovat vždy, když budete procházet seznamem zaměstnanců. Obsah poznámky můžete také přidělit jako úkol dalším uživatelům.  • No labels