Přihlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění můžete realizovat individuálně - pro jednoho zaměstnance, nebo hromadně.

Individuální přihlášky zaměstnanců na zdravotní pojištění

Přihlášku na zdravotní pojištění můžete odesílat pro jednotlivé zaměstnance takto:

Tvorba přihlášky (odhlášky)

Odeslání:

Hromadné přihlašování (odhlašování) zaměstnanců na ZP

Individuální přihlašování (odhlašování) zaměstnanců na sociální pojištění 


Hromadné přihlašování (odhlašování) zaměstnanců na sociální pojištění

 „Zaměstnanci – Přehledy – Hlášení ZP/Hlášení OSSZ“ naleznete přehled za Vámi zvolené období ve kterém Vám program nabídne v tomto období přijaté/propuštěné zaměstnance i s návrhem příslušné akce (přihlášení/odhlášení) daného zaměstnance. Pokud jste již před sestavením tohoto přehledu uložili u zaměstnance přihlášku/odhlášku, bude mít tento zaměstnanec ve sloupci „Uloženo“ zobrazenu hodnotu „ANO“ (dále viz. „Postup práce v obr. hlášení“). 


Postup práce v obrazovce hlášení

Ve všech třech přehledech (ELDP, ZP, OSSZ) se po zadání období navrhnou zaměstnanci u kterých byl v daném období pohyb (vstup, výstup, ELDP). Pokud ve sloupci „Uloženo“ v řádku zaměstnance není „ANO“, znamená to, že příslušný záznam ještě není uložen a nemůže být tedy označen k exportu (tisku). Pro jeho uložení je třeba kliknout na šedý čtvereček se šipkou – dojde k otevření záznamu. Tento je nutné zkontrolovat a uložit. Takto uložený záznam již můžete pomocí kliknutí na šipku před sloupcem „Označeno“ označit a dále s ním pracovat.

Pokud budete chtít tisknout přihlášku/odhlášku/změnu OSSZ na inkoustové tiskárně, může se stát, že zvolená sestava nepůjde vytisknout. V tomto případě místo „Tisk komplet“ zvolte „Tisk na formulář“. Tento problém je dán nastavením tisknutelné plochy na části inkoustových tiskáren (neumí tisknout až k okraji A4 a sestava je pro ně moc velká).


Šifrovací certifikát ČSSZ

Šifrovací certifikát, který vydává a pravidelně mění ČSSZ pro účely elektronické komunikace, je přímo součástí programu PREMIER. V případě, kdy CSSZ vydá nový šifrovací certifikát, je pouze potřeba provést aktualizaci programu PREMIER, aby tento certifikát byl používán při šifrování odesílaných podání (přihlášky, odhlášky, přehledy pojistného). Nemusíte si tedy tento certifikát stahovat či instalovat sami.


  • No labels