Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 „Zaměstnanci – Přehledy – Hlášení ZP/Hlášení OSSZ“ naleznete přehled za Vámi zvolené období ve kterém Vám program nabídne v tomto období přijaté/propuštěné zaměstnance i s návrhem příslušné akce (přihlášení/odhlášení) daného zaměstnance. Pokud jste již před sestavením tohoto přehledu uložili u zaměstnance přihlášku/odhlášku, bude mít tento zaměstnanec ve sloupci „Uloženo“ zobrazenu hodnotu „ANO“ (dále viz. „Postup práce v obr. hlášení“). Program si ukládá jednotlivá hlášení k zaměstnancům a podle nich pak např. počítá počet pojištěnců u jednotlivých ZP v měsíčním přehledu. Hlášení ZP u jednotlivého zaměstnance lze kromě přehledu (hromadná editace všech zaměstnanců za zvolené období) editovat také v „Nastavení – Osobní údaje – klik na zkratku ZP“ – dojde k otevření seznamu hlášení konkrétního zaměstnance, kde je v časovém sledu zobrazen seznam hlášení. Pro editaci hlášení pro OSSZ slouží tlačítka v „Zaměstnanci – Sestavy F8“. Ke konkrétnímu zaměstnanci (jednomu PP) existuje vždy jen jedna přihláška/odhláška.

Postup práce v obrazovce hlášení

Ve všech třech přehledech (ELDP, ZP, OSSZ) se po zadání období navrhnou zaměstnanci u kterých byl v daném období pohyb (vstup, výstup, ELDP). Pokud ve sloupci „Uloženo“ v řádku zaměstnance není „ANO“, znamená to, že příslušný záznam ještě není uložen a nemůže být tedy označen k exportu (tisku). Pro jeho uložení je třeba kliknout na šedý čtvereček se šipkou – dojde k otevření záznamu. Tento je nutné zkontrolovat a uložit. Takto uložený záznam již můžete pomocí kliknutí na šipku před sloupcem „Označeno“ označit a dále s ním pracovat.

Pokud budete chtít tisknout přihlášku/odhlášku/změnu OSSZ na inkoustové tiskárně, může se stát, že zvolená sestava nepůjde vytisknout. V tomto případě místo „Tisk komplet“ zvolte „Tisk na formulář“. Tento problém je dán nastavením tisknutelné plochy na části inkoustových tiskáren (neumí tisknout až k okraji A4 a sestava je pro ně moc velká).

  • No labels