Datová schránka (zkratka v PREMIERU - ISDS = informační systém datových schránek)

Tento modul umožňuje stahování a odesílání zpráv pomocí datové schránky. Do své datové schránky již nemusíte nahlížet přes webové rozhraní – máte ji přímo v programu PREMIER.

Základní podmínkou pro používání a přístup k DS je vyplnění přihlašovacího jména a hesla ve Správce – Uživatelské předvolby – obecné:

Po volbě „Ukázat obsah DS“ zvolíte  „Otevřít“

A následuje seznam zpráv, v němž jsou údaje k jednotlivým zprávám a jednoduše přístupné přílohy.

Datové schránky

Od 1.9. 2018 Ministerstvo vnitra - správce ISDS ukončí podporu šifrovacího protokolu TLS 1.0 a 1.1. Bude podporován pouze TLS 1.2 a nebude tak možné používat přístup k DS z počítačů s operačních systémů Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R1.

Proveďte si prosím kdykoli aktualizaci programu IS PREMIER a prověřte s Vašim správcem IT, zda nepoužíváte zastaralý operační systém Windows, který již provozovatel datových schránek nebude podporovat.

Další informace od provozovatele

a po volbě "otevřít zprávu"


,

Přístup k DS je také možný ze základní nabídky účetních jednotek a modulu mzdy – zaměstnanci.

Modul mzdy nabízí přímé odeslání hlášení na ČSSZ a ZP pomocí modulu DS.


  • No labels