Před prvním zpracováním mezd v PREMIERU musíte nastavit ještě následující hodnoty:

ad (1)

Způsob účtování zákonného pojištění za zaměstnance

V případě, že potřebujete účtovat zákonné pojištění za zaměstnance (pro Kooperativu nebo Českou pojišťovnu) měsíčně - zaškrtnete si zde tuto informaci.


ad (2)

Automaticky dopočítat celkovou základní mzdu

V průběhu zpracování mezd dochází v důsledku propočtu jednotlivých složek mzdy k haléřovým rozdílům, na které vás PREMIER bude v průběhu výpočtu mezd upozorňovat - toto upozorňování zde lze vypnout odstraněním háčku z políčka "hlásit dopočet" nebo si přenastavit jeho rozsah.


ad (3)

Způsob proplácení svátků u zaměstnanců s měsíční mzdou

V případě, že zaměstnavatel používá pro odměňování zaměstnanců měsíční mzdu, zvolí zde způsob, jakým řeší problematiku svátků.

a) Svátky jsou propláceny poměrnou částí mzdy – běžná praxe do roku 2007 a dle některých výkladů i po něm. (výklad ZP 2007 - JUDr. Marie Salačová)

- Způsob započítávání hodin svátků (v prac. dny) u zaměstnance s měsíční mzdou: u volby možnosti a) budou hodiny svátků, které připadnou na obvykle pracovní dny, za které se zaměstnanci měsíční mzda nekrátí, započtené jako odpracované pro stanovení průměru pro pracovně-právní účely

b) Svátky jsou propláceny průměrem pro náhrady – podobně jako u zaměstnanců s hodinovou mzdou (výklad ZP 2007 - JUDr. Bořivoj Šubrt), tj. způsob, kdy se za svátky, které připadnou na obvykle pracovní den, měsíční mzda poměrně zkrátí a svátek bude proplacen formou náhrady mzdy za svátek, zde se hodiny takto proplaceného svátku do odpracovaných hodin započítávat nebudou.ad (4)

Způsob výpočtu pravděpodobného průměru

1) Způsob výpočtu pravděpodobného průměru: stanoví, v jakém pořadí bude zvolen způsob výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku při nedosažení 21 odpracovaných dní v předchozím čtvrtletí. Platí pouze v případě, že v personalistice - mzdové údaje - není vyplněn pravděpodobně průměr pro náhrady uživatelem (pole prav. náh.). Pokud je tento údaj uživatelem vyplněn, je přednostně používán pro veškeré výpočty - bližší informace najdete v sekci Mzdové údaje.


ad (5)

Chráněná dílna

Háček u možnosti "Jedná se o chráněnou dílnu" – budou používat pouze zaměstnavatelé, kteří jsou považováni podle současné legislativy za chráněnou dílnu - tj. zaměstnávají potřebný počet zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Toto nastavení Vám zajistí, že při další aktualizaci daňové soustavy (nový rok) se vyplní částka snížení VZ pro ZP u výpočtu mzdy. V prvním roce musíte tuto částku vyplnit v nastavení daňové soustavy do kolonky „Limity pro plátce p. - stát“. U zaměstnanců s důchodem pro invaliditu pak bude v rámci zpracování mzdy snížen vyměřovací základ pro zdravotní pojištění.


ad (6)

Implicitní seřazení zaměstnanců

umožňuje uživateli nastavit si řazení zaměstnanců tak, jak byl doposud zvyklý, tj. abecedně nebo podle vnitřního čísla - osobního čísla zaměstnanců. 

Zvolené třídění pak lze v průběhu práce s programem dočasně měnit třemi způsoby:

1. Použitím šipek nad jednotlivými sloupci, které umožní nejen dočasně změnit seřazení, ale také filtrování pouze některých uživatelem vybraných údajů

2. Použitím kliknutí přímo do názvu sloupce - data ve sloupci se seřadí vzestupně nebo sestupně.

3. Použitím ikonky k pokročilému řazení zobrazené na pravém okraji pracovní plochy.

Po opuštění obrazovky se takto dočasně zvolené třídění automaticky zruší.


ad (7)

Předkontace mezd a automatické účtování

Tlačítko Předkontace slouží k nastavení základních pravidel pro účtování a rozúčtování mezd.

Doporučené nastavení viz.  obr.

Funkce individuálních analytických identifikátorů umožňuje kombinovat individuální účtování nastavené v kartě  zaměstnance (např. u společníka účet 366,522) s úč. předpisem na mzdové položce a globálním nastavením. Výsledný předpis umožňuje

automatizované rozúčtování mezd na zakázky ,střediska, doplňkové analýzy v členění dle jednotlivých složek mzdy.


Při zaškrtnutí volby Účtovaný VS=placený VS budou při zaúčtování mezd doplněny vnitřní variabilní symboly u každého zápisu shodné s var. symboly na příkazu k úhradě. Toto nastavení zajistí automatické párování plateb (úhrad) mezd a jejich předpisů. V „pomocníkovi pro homebanking“ pak nastavíte u položek mezd, plateb soc. a zdr. pojištění, daní atd. volbu Vnitřní VS: Přebírat VS z výpisu.

V nastavení účtů v účtové osnově na něž bude takto účtováno (336, 342, 333 atd.) si nastavíte : Ruční párování – sledovat dle vnitřního VS.

Pokud chcete takto sledovat  také účet 331 – doporučujeme v Mzdy – Nastavení/pojišťovny – parametry mezd – výplaty na účet/var. symbol – nastavte jednu z možností 2 – 4.


ad (8)

ISPV 

Tlačítko ISPV použijí organizace, které byly zařazeny do sledování ISPV (TREXIMA), aby si zde nastavily základní údaje o zaměstnavateli. Způsoby nastavení ostatních údajů týkajících se jednotlivých zaměstnanců budou popsány v dalších kapitolách pod odkazem ISPV.


ad (9)

Ostatní

Toto nastavení je určeno pro zaměstnavatele, kteří chtějí vidět v účetních dokladech a na převodních příkazech i jména zaměstnanců

Pokud si přejete, abyste měli jména zaměstnanců zobrazena na bankovním výpisu (tedy zahrnuta i do souboru, který se exportuje do přímého bankovnictví), pak musíte mít doplněno ještě dodatečně i toto nastavení:


ad (10)

GDPR - souhlas

Stisknutím tohoto tlačítka můžete doplnit text podle vlastní potřeby do příslušných políček. Takto doplněný text se následně bude nabízet pro tisk GDPR souhlasu u jednotlivých zaměstnanců.  • No labels