Níže jsou detailněji popsané všechny dostupné sestavy k zaměstnanci.


Pracovní smlouva

ad (1)

zde se vám otevře pohled na původní pracovní smlouvu a všechny její následné dodatky, které si můžete vytisknout, případně vytvoří nové.
Mzdový výměr

ad (2)

zde se vám otevře pohled na všechny mzdové výměry uložené u daného zaměstnance, které si můžete otevřít a vytisknout, případně pořizovat nové


Mzdový list

ad (3)

Pokud již byly danému zaměstnanci zpracované nějaké mzdy, můžete zobrazit a vytisknout mzdový list pro daného zaměstnance nebo si ho detailněji prohlédnout.Ostatní potvrzení/sestavy

ad (4)

zde jsou další sestavy a potvrzení, které můžete u zaměstnance zobrazit a vytisknout.

Najdete zde i evidenční list důchodového pojištění nebo Potvrzení/RZD - tedy sestavy, které se vztahují k daním zaměstnance - tyto sestavy z tohoto umístění pořizujte pouze v případě, že řešíte záležitosti tohoto jednoho zaměstnance. Pokud potřebujete pracovat se všemi zaměstnanci, použijte možnosti, které najdete v Přehledech v Personalistice - bude se vám pracovat pohodlněji.


Rozvázání pracovního poměru

ad (5)

Zde budete pracovat v případě, že budete řešit ukončení pracovního poměru zaměstnance. 

UPOZORNĚNÍ

Rozvázání pracovního poměru si vyplňte a uložte vždy, když řešíte skončení pracovního poměru zaměstnance - a to i v případě, že nepotřebujete tisknout listinnou podobu rozvázání pracovního poměru (např. Dohodu o rozvázání pracovního poměru) přímo z PREMIERU - uvádíte zde totiž bližší specifikaci ke skončení pracovního poměru - tedy údaje, s kterými PREMIER bude dále pracovat při sestavování Potvrzení o výdělku pro úřad práce.

Zvláště důležité je uložení tohoto dokumentu po 01.04.2022, jelikož se údaje z tohoto dokumentu přebírají také do odhlášky zaměstnance ze sociálního pojištění.


Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání)

ad (6)

Při skončení zaměstnání zde vytisknete nejenom samotné Potvrzení o zaměstnání, ale také Potvrzení o nemocenských dávkách a Potvrzení o výdělku určené pro úřad práce pro účely výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Pro toto poslední zmíněné potvrzení PREMIER čerpá podklady z vámi předem vyplněného a uloženého Rozvázání pracovního poměru.

Všechny údaje si před vytištěním a předáním zaměstnanci pečlivě zkontrolujte.

Sestavy budou vypadat takto:

Jednostránkové potvrzení o zaměstnání bez rodného čísla:

Potvrzení o průběhu DPN:

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti:


Dokumenty

ad (7)

Všechny dokumenty, které jste u daného zaměstnance v PREMIERU vytvořili, teď máte pohodlně přístupné pod tlačítkem "Dokumenty", kde je budete mít uložené a roztříděné ve složkách podle druhu.

Do přehledu dokumentů můžete přidat např. i naskenovanou zaměstnancem i zaměstnavatelem podepsanou pracovní smlouvu. Tento soubor si v průzkumníku označíte Ctrl+C - tj. zkopírujete do schránky.

Dále budete postupovat podle obrázku:


Potvrzení zaměstnavatele k žádosti o důchod

Podklady pro toto potvrzení pro zaměstnance získáte v Nastavení - osobní a rodinné údaje

Takto vytvořený soubor načtete přímo na stránkách ČSSZ, kde následně doplníte příslušnou správu sociálního zabezpečení, které chcete potvrzení odeslat, doplníte údaje v sekcích C a D. Tiskopis si pak můžete po přímo v této aplikaci vytisknout nebo přímo odeslat ČSSZ. 


  • No labels