V nabídce Zaměstnanci najdete přehled všech zaměstnanců a získáte možnosti, jak dále pracovat v oblasti personalistky.

V horní části obrazovky jsou nabídky, které umožní získání potřebných sestav či přehledů a také možnosti komunikace s institucemi ZP a ČSSZ.


Typ zobrazení

Umožňuje výběr typu zobrazení seznamu zaměstnanců dvěma způsoby:

Seznam PP

Doporučený způsob zobrazení

Každý pracovněprávní vztah zaměstnance je na samostatném řádku v seznamu, 

Karta + PP

Druhou možností zobrazení je typ Karta + PP, kde v levém okně jsou všichni zaměstnanci v abecedním pořadí bez ohledu na to, zda jim trvá či netrvá jakýkoliv pracovněprávní vztah, v pravém okně jsou k danému zaměstnanci zobrazeny pracovněprávní vztahy - taktéž bez ohledu na to, zda v současné době trvají či nikoliv.

Tento způsob zobrazení není příliš vhodný pro začínající uživatele, jelikož je potřeba vědět, že v levé části obrazovky lze zapisovat a měnit pouze ty údaje, které mají všeobecnou platnost - tj. základní osobní údaje, údaje o účtu, daňové nastavení - tyto údaje pak ovlivňuji všechny pracovněprávní vztahy daného zaměstnance. Zde je nutno pamatovat na skutečnost, že zaměstnanec může být na levé straně obrazovky jenom jednou, v opačném případě může docházet k chybám a komplikacím, které se pak vyskytují zvláště při stahování informací o DPN.

Další věcí, kterou je zapotřebí vědět, je, že pokud potřebujete opravit některé osobní či daňové údaje, musíte stát s kurzorem na daném zaměstnanci v levé obrazovce, pokud chcete měnit či opravovat nějaké údaje týkající se pracovního poměru či dohody, musíte stát s kurzorem na příslušném řádku v pravém okně na obrazovce. 

 

V Zaměstnancích v Personalistice najdete rozbalovací nabídky s navrženými nejčastěji používanými sestavami a přehledy:

Sestavy

1. Zaměstnanci podle abecedy

2. Zaměstnanci podle druhu mezd

3. Zaměstnanci podle zdravotních pojišťoven

4. Čerpání dovolené

5. Evidence dovolené

6. Zaměstnanci s účtem

7. Rozdělení úvazků

8. Harmonogramy

9. GDPR


Statistiky

1. Statistika pro výpočet povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností

2. Statistika po měsících - souhrnná

3. Statistika po kategoriích

4. Statistika po střediscích

5. Statistika po typech PP

6. Statistika za období

7. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

8. Podklady pro výpočet slev na dani DPPO/DPFo za OZP

Pomocí těchto sestav snadno vyplníte požadované statistické výkazy či hlášení.


Přehledy

  1. Hlášení ZP (nabízí návrhy hlášení změn zdravotním pojišťovnám za dané období)

  2. Hlášení ČSSZ nabízí k práci tyto tři další možnosti:  

      - hlášení o nástupech ... ONZ  - nabízí návrhy hlášení změn OSSZ - nástupy, odchody, změny - za dané období

       - Přehled ELDP - nabízí možnost hromadně zpracovávat a odesílat ELDP za zvolené kalendářní roky

       - Hlášení o DPN - nabízí možnost práce s dočasnými pracovními neschopnostmi, stahovat pomocí VREP nebo Datové schránky informace o DPN od ČSSZ, odesílat Přílohy k žádostem o nemocenské, odesílat hlášení zaměstnavatele při skončení DPN

  3. Složky mezd (zde si můžete přehledně zobrazit veškeré složky mezd, které jsou zadány ve mzdovém nastavení zaměstnanců, a to rozčleněné na exekuce a ostatní složky mezd)

  4. Přehled dětí

  5. Daně - RZD a potvrzení - umožňuje hromadné zpracování ročního zúčtování daně ze závislé činnosti a také tvorbu potvrzení o zdanitelných příjmech

  6. Přehled mateřské a rodičovské dovolené

  7. Přehled platových výměrů / pracovních smluv

  8 Přehled důchodů

  9. Nezdanitelné částky – slevy

 10. Hromadné tisky – pro tisk Mzdových listů, daňových prohlášení a žádostí o roční zúčtování daně

 11. Evidence uchazečů o zaměstnání


Personální statistiky

  1. Statistika dle vzdělání

  2. Statistika dle věku

  3. Statistika dle doby trvání PP

  4. Statistika fluktuace

  5. Přehled narozenin

  6. Statistika nemocnosti

Kompletní personalistika

Zaškrtnutím políčka Kompletní personalistika získáte zobrazení veškerých personálních údajů jednotlivých zaměstnanců na jednom řádku - počet zobrazených sloupců je oproti základnímu pohledu rozšířen na všechny údaje. Toto zobrazení je vhodné zejména pro kontroly, zda jsou u všech zaměstnanců vyplněny všechny údaje.

Filtr

V horní části obrazovky modulu „Zaměstnanci“ se nachází filtr pro práci se seznamem zaměstnanců, tj. pro výběr zaměstnanců k zobrazení v seznamu. Implicitně se zobrazují aktivní zaměstnanci, tj. ti, kterým trvá pracovněprávní vztah nebo byl ukončen nejdéle 30 dnů zpět.

Výběr zobrazených zaměstnanců v personalistice:

Tento výběr umožňuje filtrovat seznam zaměstnanců. Volba „Zobrazené období“ filtruje zaměstnance ve stavu k poslednímu dni daného období

Podle potřeby lze zde zvolit požadované zobrazení zaměstnanců - pouze za určité zadané období, ke konkrétnímu dni, všech zaměstnanců (včetně těch s ukončenými pracovními poměry).


i-Rejstřík

Kliknutím na ikonku i-Rejstřík získáte možnost prověření jednotlivých zaměstnanců na webu Justice.cz a zobrazí se vám informace o tom, zda jsou  označení zaměstnanci v insolvenci.


Návrh

Ikonka Návrh nabízí k uložení hlášení, která měla být uložena a odeslána na příslušné instituce


Verze mezd

Pro urychlení byla na základní pohled přidána informace o tom, jakou máte v PREMIERU staženou poslední aktualizaci modulu MZDY. Tuto informaci pak můžete rychle najít a poskytnout při dotazu pracovníka z naší Hot-line. 


  • No labels