Při výdeji se použije buď tlačítko "F3 - Nový“, nebo tlačítko "Výdej balíčku“.


"F3 - Nový"

V případě zadání pomocí "Nový“ je nutno následně zadat datum výdejevybrat položku OOPP (buď jejím číslem nebo zadáním části textu jejího popisu). Nepovinné údaje k vyplnění jsou středisko, zakázka, případně další doplňkové analýzy. Počet dnů odpisování se přebírá z definice OOPP, ale je možno jej změnit (např. v případě, že vydáváme již částečně opotřebovanou OOPP). Před uložením záznamu je nutno vybrat pracovníka, kterému je OOPP vydávána. To lze provést buď zadáním jeho zaměstnaneckého čísla, nebo zadáním části textu jména či příjmení. Po uložení záznamu se program zeptá, zda se má automaticky vytvořit skladová výdejka.

Tip

V případě, že nyní výdejku nenecháme vytvořit, je možno udělat to i později kliknutím na „Změnit“ a následně „Uložit“ (program se znovu zeptá na vytvoření výdejky).

Pokud necháme výdejku vytvořit, její číslo se zapíše do pořízeného záznamu. Je možno výdejku přímo zobrazit, a to kliknutím na "Změnit“ a následně na tlačítko "Skok na doklad“ (výdejka se otevře v nové záložce).

Pokud byl zadán vyšší počet kusů OOPP než 1, do tabulky vydaných OOPP se výdej zapíše tolikrát, kolik kusů se vydává. U každého kusu je pak jiný datum začátku odpisování OOPP (tak, aby životnost jednotlivých kusů navazovala na sebe).


"Výdej balíčku"

V případě zadání pomocí "Výdej balíčků“ je nutno zadat datum výdeje, vybrat pracovníka (zadáním jeho zaměstnaneckého čísla nebo zadáním části textu jména či příjmení). Dále pak buď vybereme jeden konkrétní balíček zadáním jeho čísla, nebo zadáme níže hodnoty pro filtrování (např. chceme vybrat všechny balíčky, u kterých je nastaveno konkrétní středisko, nebo které obsahují konkrétní text v popisu apod.). Pokud zadané hodnoty vyhovují více balíčkům, po kliknutí na OK se zobrazí okno pro výběr balíčků (je možno jich vybrat i více než jeden). Pokud tedy chceme vybírat ze všech balíčků, vybereme pouze pracovníka a klikneme na OK. V dalším kroku se program zeptá na automatické vytvoření výdejek. Pokud to potvrdíme, program vytváří výdejky tak, že je vždy jedna za balíček (případně se ještě může rozpadnout na více výdejek, pokud je u jednotlivých vydávaných položek nastavena jiná dokladová řada výdejek, jiný sklad či jiný druh pohybu.

U vytvořených záznamů o výdeji OOPP je uložena informace o pracovníkovi – toto lze využít v systému Personalistika, kde je možno příslušné záznamy zobrazit kliknutím na Zaměstnanci – Nastavení – Údaje k PP – Karta OOPP.

  • No labels